fredag 6 juli 2018

Skolfokus i Almedalen

Almendalsveckan är för min del slut och jag ser tillbaka på seminarium, debatter och möten under fem givande dagar. Fokus för min del har varit skola men fördelen med det stora utbudet är att man kan få ta del av intressanta diskussioner som exempelvis transportbranschens villkor i centrala Stockholm.

Skolfrågorna som diskuterats mest intensivt är lärarbristen och vad som behövs för att höja kunskapsresultaten. Lärarfacken driver enligt min mening på debatten konstruktivt och ofta med kloka förslag. Lärarförbundet vill att vi ska ta mer hjälp av professionen när åtgärder tas fram och menar vidare att lärarbristen och likvärdigheten är de största utmaningarna. 

Det enskilt viktigaste är mötet mellan en skicklig lärare och en elev. Vi måste se till att detta blir möjligt varje dag för varje elev i svensk skola!  Därför anser vi moderater att kvalité på lärare är viktigare än fler vuxna. Här måste varje huvudman göra sin hemläxa i rekrytering och kompetensutveckling av sin personal. 

På kommunal nivå måste pengar och ledarskap prioriteras till skolan men staten måste också bli bättre på att ge skolan långsiktiga och stabila förutsättningar. Det duger inte att pytsa ut statsbidrag huller om buller som gjorts under denna mandatperiod - det gynnar inte svenska elever! Vi moderater säger nej till spretiga statsbidrag och detaljregleringar. Vi vill fördela statsbidrag till de som har behov av att rekrytera skickliga lärare.

Vidare måste de administrativa uppgifterna minimeras och arbetsuppgifter som inte har med undervisning att göra rensas bort. Här har både kommunal och statlig nivå ett jobb att göra. 

Lärarutbildningen måste bli bättre, vara svårare att komma in på och att genomföra så att det är de riktigt duktiga som väljer yrket. För att få till det måste lönerna motsvara ansträngningen och det ska vara möjligt att som lärare göra karriär. För oss moderater är det rimligt att en skicklig lärare har samma lön som en riksdagsledamot. 

Sist men inte minst måste skolans styrdokument och betygssystem ses över. Dagens otydlighet kring vad som förväntas av eleverna medverkar till den psykiska ohälsa som vi ser bland dagens skolungdomar. Elever stressas både av för låga och för höga krav. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar