söndag 21 november 2010

Företagsklimatet i Kumla

I fredags hade Svenskt Näringsliv tillsammans med Företagarna bjudit in till dialog med Kumlas politiker. Ett par företagare var också på plats och jag tycker att det blev en bra diskussion.

Företagen efterfrågar dialog och vi politiker, faktiskt även S, tycker också att det är viktigt. Vi i oppositionen har under många år efterfrågat ett forum där företag och kommunledning kan samverka för Kumlas bästa. S har hela tiden motsatt sig detta. På mötet, där Annica Eriksson representerade S, såg jag en öppning för fortsatt diskussion vilket är bra.

S påtalar att de gärna tillvaratar alla initiativ från företagen i Kumla – Bra men jag ifrågasätter synsättet. Det är precis som om S fråntar sig ansvaret. Det är OK att agera om andra vill att man ska agera men att själv ta initiativ och driva på är inte aktuellt!

De kommuner som aktivt och strategiskt jobbar med näringslivsfrågor får resultat. Där tjänstemän finns med och driver på blir klimatet mer positivt och företagarna känner drivet i kommunen. Våra grannkommuner Hallsberg och Askersund är bra exempel på detta.

Det går en skarp linje mellan mitt sätt att se på en företagsvänlig kommun och inställningen som S i Kumla har. Jag ser gärna att det som skattefinansieras konkurrensutsätts, S säger nej. Jag ser alternativ och mångfald som en möjlighet till kvalitetshöjning medan S verkar se det som ett hot. Jag vill utöka möjligheten för företagen att växa genom förändringar i kommunens agerande medan S är mycket tveksamma till detta.

Att företag skulle kunna vara ett alternativ till kommunal hemtjänst är för mig självklart. Att dela upp det som kommunen handlar upp av varor och tjänster i mindre delar så att lokala företag har möjlighet att offerera är för mig självklart.

Jag önskar samtal där företagen kommer till tals med beskrivning av sina behov och idéer för hur Kumla kan bli en bättre kommun att driva företag i. Jag önskar dialog och samarbete mellan skola och företag så att våra barn lär sig mer om företagen i Kumla. Jag vill att företag och kommun tillsammans ska jobba för att få fram fler praktikplatser åt människor som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

Jag hoppas på en fortsatt dialog som kan ge synergieffekter vilka gör att förutsättningarna förbättras för både små och stora företag i Kumla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar