onsdag 17 november 2010

Trygghet

Igår deltog jag på ett seminarium i Örebro om trygghet ”Från kris till kreativitet” arrangerat av projektet Ljus Stad och NA. Det var ett bra initiativ där flera berättade om sitt engagemang och huvudtalaren Monica Säter pratade om hur man ljussätter en stad. Mitt bidrag var att tala om moderaternas syn på trygghet.

För att ta tillbaka tryggheten i Örebro måste vi jobba många olika sätt och på många olika plan. Det är viktigt att vi får ett engagemang på både kort och lång sikt. Tyvärr finns det inga snabba lösningar i det här. Vi kan göra bra saker nu men främst handlar det om att ändra saker på lång sikt för att skapa trygghet

Det handlar om att ”skapa” trygga människor och jag tror att en trygg uppväxt, en bra skola och ett samhälle som snabbt regerar när barn och ungdomar hamnar på glid har stor betydelse för hur man uppfattar samhället och hur trygg man blir i livet.

Vi måste börja med barnen och skapa trygghet för dem. Alltså börja från början, redan i förskolan och skolan med ett förebyggande arbete. Det gäller att arbeta med våra barns värderingar. Där har skolan en roll men alla vuxna måste inse att de har ett ansvar. Barn ska tidigt lära sig var gränsen går, vad som är rätt och fel, hur man behandlar sina medmänniskor och att det är OK att vara olika.

Idrottsrörelsen och andra fritidsverksamheter har en viktig roll. De bidrar, inte bara till att barn har en meningsfull fritid, utan också till att skapa normer. Här lär sig barn om lagspel och att respektera regler, och här hittar ofta barn bra förebilder i andra vuxna.

Som vuxna har vi ett speciellt ansvar i att vara en motvikt. Vi har ansvar att stå upp för våra värderingar, att säga stopp och att påvisa annat agerande.

Vi tar alla starkt avstånd från våldtäkt - Det som hänt och fortsatt händer i Örebro bidrar till att många kvinnor inte vågar gå ut och öppet talat om att de känner sig otrygga. Vi måste visa att vi tar deras oro på allvar.

Polisen har gjort en fantastisk insats och gripit vad det verkar en serievåldtäktsman vilket har lugnat staden betydligt. Men tyvärr får vi fortsatt rapporter om nya våldtäkter. Det är väsentligt med ett samarbete mellan polis, sjukvård och sociala myndigheter för att bemöta de drabbade kvinnorna på bästa sätt.

Samtidigt ska vi komma ihåg det stora mörkertal som finns när det gäller våld och våldtäkter. Det mesta av våldet och flesta våldtäkterna sker hemma bakom stängda dörrar.

Vi ska inte skrämma upp människor även om de kan vara klokt att råda kvinnor att vara försiktiga när det är ute sent på nätterna. Klokt är också att påtala risken med att inleda en relation med fel man.

Ett tryggt samhälle ska kunna svara på, hur vi stöttar människor som hamnat i fel relationer, hur vi hjälper dem som brukar våld och hur vi hjälper de som indirekt drabbats av våld. Det finns mycket kunskap på dessa områden och jag anser att vi måste se till att använda den kunskapen. Vi måste stötta olika verksamheter som kvinnohus, mansmottagningar mm. För mig är det viktigt med samarbete och förebyggande insatser – Här har polis, sociala myndigheter och sjukvården mycket att bidra med.

För att öka tryggheten här och nu är det viktigt att vi exempelvis rensar upp från buskage mm. Vi ska identifiera otrygga stråk och platser, snabbt göra nödvändiga åtgärder och satsa på mer belysning. Vi ska se till att kommunens personal, som måste röra sig ute när det är mörkt, känner sig trygga. Vi ska ha en bra dialog med polisen, diskutera om vi ska ha fler §3områden där privata vakter får patrullera och framförallt ska vi ha en dialog och diskussion med det civila samhället om vad kommunen ska göra för att stötta upp

Mycket av detta pågår just nu och det är bra, alla goda krafter behövs.

Viktigt är att vi tillsammans tar tillvara på det stora engagemang som finns i Örebro idag och ser till att det får effekt även på lång sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar