måndag 15 november 2010

Rapport från budgetfullmäktige

Efter att kommunens ekonomichef har inlett med en övergripande bild av den budget som presenteras börjar den politiska inledningsrundan i Kumlas fullmäktige.

Lennart Eriksson (S) inleder med att han känner sig nöjd med att vara socialdemokrat i Kumla. Han reserverar sig, som brukligt är de senaste åren, mot den eländiga regeringens eventuella påhitt. Sedan följer vanliga floskler och han skyller t.o.m. Kumlas underskott på regeringen trots att vi fått 20 miljoner extra under 2010!

S ändrar inte på politiken – nej vi märker det! De har en tradition att bestämma över människor liv och det ska de inte ändra på. Det finns varken nytänkande eller visioner.

Mats Hellgren (M) är näste man i talarstolen. Han påtalar att satsningen på bad stoppar satsningar i kärnverksamheten. Kommunen behöver låna massor med pengar framöver vilket kommer att få verkningar för barn och gamla.

Christina Örnebjär (FP) pratar om hur hon vill arbeta för att människor ska välja Kumla före andra kommuner. Hon menar att människor tittar på vård, skola och omsorg i sitt val av bostadsort. Christina vill ha fler förskollärare i förskolan och förse personalen med kläder för utomhusbruk så att barnen får vara ute mycket. Varje människa är unika och det ska vara en självklarhet att få välja.

Katarina Hansson (S) tackar kumlabor för förtroendet och anklagar Alliansregeringen för att sänka skatten bara för dem som tjänar mest! Hon vill gärna satsa på vård, skola och omsorg men anser att regeringen hindrar henne från detta… Ta ansvar Hansson! Du fick 20 miljoner extra från regeringen under 2010 men valde att bygga bad! Frågan är om fru Hansson verkligen menar att personalen är av större betydelse än brukarna?

Per Holm (KD) påpekar även han att badet tränger undan annat. Han manar S till att komma tillbaka till verkligheten och inse att allt inte är rosenrött i Kumla kommun. Per vill bjuda in andra att bidra med verksamhet som finansieras via skatten.

Jan Engman (C) vill starta projektering av nytt vårdboende omgående och Mats Gunnarsson (MP) anser att S bör kunna anställa en miljöstrateg.

Vänsterns Elisabeth Berglund påtalar även hon att kommunal personal är vår främsta resurs och anser att det civila samhället är kommunen…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar