tisdag 30 november 2010

Plan för Kumla

Idag har vi som sitter i Kommunstyrelsens arbetsutskott skickat förslaget om Översiktsplan för Kumla vidare till Kommunstyrelsen som i sin tur kommer att skicka planen för beslut i Fullmäktige. Denna plan är ett viktigt dokument som berör hela kommunens utveckling och beskriver vad vi ska göra var.

Planen har diskuterats sedan i våras och nu i elfte timmen har jag stöttat ett förslag från Centerpartiet om att stoppa den stora expansionen i Sånnersta/Brånsta. Anledningen är bland annat folkstormen bland dem som bor i området. Vi vill liksom de värna om den unika landsbygden, om åkermarken och den fina by bebyggelsen.

De 800 bostäderna som planeras vill vi minska till 80! De nya bostäderna föreslår vi ska byggas genom en förtätning efter befintliga vägar. Vi säger alltså nej till stora områden med villor i Brånsta och vill istället att fler bostäder ska byggas på andra ställen i kommunen.

Socialdemokraterna blev inte speciellt glada över detta förslag. De hade hoppats på en enighet kring expansionen österut men så blir det inte. Vi lyssnar på människor och vi tror att Kumla på lång sikt kan expandera på många andra ställen än just i Sånnersta/Brånsta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar