tisdag 27 september 2016

Lyssna på verksamheten

Att lyssna och förstå situationen ute på våra skolor anser jag ingår i mitt uppdrag som skolpolitiker. Därför försöker jag vara ute och besöka skolor för att träffa rektorer, lärare, annan personal och elever i Örebros skolor.

Ofta behöver man bara ställa frågan ”hur har ni det?” till en grupp lärare så är diskussionen igång. Det är givande att prata om lärande och de utmaningarna som dagens skola har. Hur det kanske inte alltid är mer resurser som behövs utan rätt resurser, rätt stöttning från ledning och rätt prioritering från politiken.

Därför är det för mig så märkligt när ledande skolpolitiker uttalar sig i media om situationen på en skola utan att ha pratat med varken rektor eller lärare. Ett dagsaktuellt exempel är när Jessica Ekerbring (S) i dagens NA uttalar sig om Västra Engelbrektskolan.

Jag anser att man som främsta politiska företrädare bör ta larm om problem på en skola på största allvar.

För att få mer information kontaktade jag skolan och kan konstatera att läget är allvarligt på Västra Engelbrektskolan. Men, jag kan också konstatera att rektorn och lärare gör ett bra jobb för att få bukt med problemen.

Skolan anser att skriverierna är olyckliga och de inser situationens allvar. Men skolan jobbar för fullt med tryggheten och att skapa en miljö med kunskap och studiero på varje lektion. Arbetet som görs i dag är långsiktigt och efter vad jag kan bedöma är de på rätt spår. I våras gick exempelvis niorna ut med bra betyg.

Jag tror, likt rektorn, att resurser behövs för att anställa fler kloka vuxna i skolan som ger lärarna möjlighet att vara lärare.

Örebros skolor behöver ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete exempelvis vad gäller bemanning på skolorna. Detta är extra viktigt med dagens lärarbrist. Har man ingen framförhållning kan man stå utan rätt sorts lärare.

Rektor Mats Olsson i NA

Förälder i NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar