tisdag 20 september 2016

Sverige flyttar in

Som politiker är det viktigt att följa med i samhällsutvecklingen, se problem och komma med förslag som svarar på de frågor och problem som människor har. Detta kan innebära att man får omvärdera tidigare ställningstaganden och erkänna att verkligheten ser annorlunda ut idag än tidigare.

Igår presenterade vi Örebromoderater ett förslag som omvärderar de tankar som kommunen idag har gällande integration. Grunden är att vi anser att vi misslyckas med att integrera flyktingarna som kommer, exempelvis till Vivalla, i det svenska samhället. Detta visar sig i att människor har svårt att få arbete och tvingas leva allt för länge i utanförskap, att skolan misslyckas att ge barnen fullgoda kunskaper och att våra utanförskapsområden har brister vad gäller trygghet.

När man har misslyckas måste man tänka om – Vi menar att Sverige måste ta mer plats i Vivalla. Sverige måste presentera sig, tala om vad som erbjuds i detta land och vad som förväntas av oss alla som lever här. Vi vill ge människor i Vivalla en chans att lära känna Sverige och sin nya hemstad Örebro.

Vi vill ge människor som kommer till oss nyckeln till Örebro!

Vi vill skapa en mötesplats dit man går som nyanländ, får hjälp och svar på sina frågor. Vi kallar det för Svenskt Kulturcentrum. Här möter man det svenska samhället i form av myndigheter, företag och volontärverksamhet. Man ska i centret möta svensk kultur och få möjlighet att förstå hur Sverige och vi svenskar fungerar.

Jag är övertygad om att många örebroare har insett att vi måste vara fler som hjälper till i integrationen. Det kan vara den pensionerade läraren som vill hjälpa barnen med matte eller friluftsintresserade ungdomar som är beredda att visa vandringsleder i Kilsbergen. Meningen är att Svenskt Kulturcentrum ska samla dessa krafter.

Allt som görs i Svenskt Kulturcentrum ska ha fokus på integration och att få människor i arbete. Det är när man får ett arbete, kan försörja sig och vara med och bidra som integrationen har möjlighet att lyckas.

NA

NA ledare 22/9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar