fredag 16 september 2016

Regeringen bör prioritera kunskap i skolan

I tisdags började Riksdagen sitt verksamhetsår igen. Som kommunpolitiker kan jag många gånger avundas ledamöternas mandat att förändra sakers ordning i grunden, stifta lagar och påverka utvecklingen i hela Sverige. Men, kommunpolitikens närhet till väljarna och möjlighet att snabbt se resultat i besluten, gör att jag hellre jobbar politiskt här hemma i Örebro.

Jag tycker dock att regering och riksdag behöver skärpa till sig på skolområdet.
Främst önskar jag en översyn av lärarutbildningen. Fler måste välja att bli lärare, inträdeskraven måste höjas och kvalitén på utbildningen måste höjas bl.a. genom fler undervisningstimmar och bra praktik. Det är viktigt att nya lärare har en gedigen ämneskompetens.

Sedan vill jag att man fokuserar på stärka kunskaperna i skolan. Ett sätt är att ge svenska elever mer undervisningstid. Svensk skola har nästan ett år mindre undervisningstid jämfört med andra länder. Kopplar man detta faktum till resultaten vi har i jämförande studier i skolresultat mellan länder så är det ju enkelt. Ge svenska elever mer tid i skolan!

Kunskaper i matematik är särskilt viktiga och där är våra elever värda mer tid tillsammans med sina lärare. Jag hoppas att regeringen lyssnar på Moderaterna i Riksdagen och, istället för att vänta till år 2019, tidigarelägger förslaget om mer undervisningstid i matte för eleverna på högstadiet.

Regeringen säger sig prioritera skolan och då bör de kunskapshöjande insatserna vara det viktigaste.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar