måndag 18 oktober 2010

Ett bad att förhålla sig till

I Kumla gick valarbetet raskt över till budgetarbete och imorgon ska vi som sitter i Kommunstyrelsens Arbetsutskott ta beslut om ett budgetförslag som sedan ska vidare till Fullmäktige för ett slutgiltigt beslut i mitten av november.

I år är läget speciellt. Vi har fått massor av pengar, 25 miljoner, från staten i extra bidrag men satsningarna på vård, skola och omsorg har ändå varit små. Vi har tidigare investeringar och bygge av ett nytt bad att förhålla oss till.

Inför 2011 måste vi också förhålla oss till investeringen i det nya badet. Detta gör att i stort sett inga extra pengar kan gå till exempelvis höjd kvalité inom skolan eller omsorgen.

Under våren och valrörelsen har vi otaliga gånger hört Kumlas socialdemokrater hävda att Sjöparken inte ska kosta Kumlaborna något. Vi som är involverade i kommunens ekonomi vet att det var lögner. Nu vi ser kostnaderna. Det är pengar från Kultur och fritidsförvaltningens drift som går till att betala hyra för Sjöparken samt att skötseln av parken måste betalas. Totalt är det drygt en miljon under 2011 och summan stiger åren därefter.

Vi skulle behöva starta bygget av ett ny vårdboende för äldre men det kan vi inte pga. bygge av bad.

Vi skulle också vilja komma igång med förändringen av Vialund till en skola för barn från förskoleklass till nian. Även detta får vänta pga. investeringen i bad.

Vi skulle vilja bygga en biogasanläggning. Detta för att kunna ta tillvara på våra sorterade sopor i Kumla. Detta är ett miljötänkande som vi är överens om över partigränserna men nu mäktar vi inte med hela investeringen pga. badet.

Kumlas socialdemokrater satsar allt på ett kort vilket får konsekvenser för hela den kommunala verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar