fredag 1 oktober 2010

Valanalys

Veckans bloggdebatt handlar om valanalys – varför gick det som det gick och vad händer nu…

Jag kan konstatera att människor i Kumla är rätt nöjda med tingens ordning. S har fortsatt många väljare även om valresultatet ruckat deras dominans och att de nu måste söka stöd från V för att få igenom sina förslag.

Vi moderater gick fram, aldrig har vi haft ett så stort stöd av Kumlaborna och själv vill jag tro att det är effekten av idogt arbete från vår sida. Vi moderater har varit ute mer, skrivit mer och synts mer än våra koalitionskompisar. Detta visar sig ge effekt. Samtidigt som vi ödmjukt ska vara medvetna om att vi rider på ”Reinfeldtvågen”.

Att vi moderater lokalt har mindre stöd än centralt är mycket intressant. Detta är något vi måste ta tag i under denna mandatperiod. Frågor att ställa sig är vad som gör att man är nöjd med S lokalt men inte centralt? Vad gör vi för fel lokalt?

Att människor i Kumla röstar på SD är för mig en gåta. SD har inte haft någon kampanj, de syns inte, hörs inte och har under mandatperioden inte ens haft folk i Kommunfullmäktige.
Den förklaring som ligger nära till hands för mig är att SD erbjuder en enkel lösning på alla problem i det svenska samhället: ut med invandrare, ta inte in fler så fixar sig allt!

Jag tror att många människor i vårt komplexa samhälle söker enkla svar och lösningar. När SD då säger svaret är att stoppa invandringen så blir det enkelt att förstå. Vi i övriga partier ser sällan svar på frågor som är svarta eller vita. Vi vet att det är komplext och ger många gånger för svåra svar på enkla frågor.

Jag tror inte att så många svenskar egentligen sympatiserar med SD men att så många röstar på dem måste vi ta till oss och göra något åt.

SD:s framgång visar att vi politiker måste ut mer. Ut blad folk, besöka företag, skolor, föreningar, verksamheter och höra vad folk tycker. Vi kan inte sitta still och låta konstiga värderingar förstöra och ta över. Vi måste lyssna och försöka förstå vad människor ser som problem i det svenska samhället för att sedan ta med detta när vi utformar politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar