lördag 30 oktober 2010

Jämlik sjukvård

Vi moderater har i hela valrörelsen pratat om hur viktigt det är att vården som människor får inte ska påverkas av vem man är eller var man bor. Idag tar NA upp detta i dagens ledare där de diskuterar kring medicinsk behandling av Alzheimersjuka.

Är man sjuk i Alzheimer finns det medicin som fördröjer sjukdomsförloppet och det säger sig självt att detta i längden spar kostnader och framför allt lidande. Men för oss som bor i Örebro län är chansen att få förskrivning av denna typ av mediciner liten. Här ligger Örebro läns landsting efter vilket är helt oacceptabelt!

När det gäller sjukvård är det viktigt att olika aktörer samarbetar och detta med individen i centrum. Det håller inte att sjukvårdens olika delar tänker i stuprör för att spara kostnader i den egna verksamheten. Vi moderater anser också att samarbete mellan privat och offentlig vård kan utvecklas och bli bättre i vårt län.

I Sverige har vi höga skatter och mycket av dessa pengar läggs på sjukvården. Det är av största vikt att dessa pengar används effektivt. Vi måste se till att människor får vård när de behöver vård och att människor i hela Sverige har tillgång till samma kvalitativa mediciner och behandlingar.

Det är orimligt att ha ett system som innebär att man måste ha turen att bo i rätt län eller region för att få den behandling som man behöver. Det kan vi inte kalla välfärd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar