torsdag 30 september 2010

Kumlas skolor på väg åt rätt håll?

Valrörelsen i Kumla handlade mycket om skolan. Kumlas skolor brottas med dålig måluppfyllelse och låga betyg vilket vi i oppositionen ansåg borde göras något åt. I debatten lyfte vi fram att S satsar mer på hus än innehåll. Vi vill ha till ett värderingsskifte och fokus på kunskap och lärande.

S i Kumla har inget om kunskap med i sitt valmanifest men svängde på valdagen i en annons där de tog våran skrivning som sin för att locka röster. Skamgrepp kan tyckas men för Kumlas barn och ungdomar hoppas jag att S har tänkt om.

Denna vecka har för oss politiker i Kumla präglats av diskussioner om budget. Vi har haft budgetberedning och fått dragningar från alla förvaltningar om deras önskningar inför 2011 och de två år som kommer efter det. Något utrymme för ökade driftskostnader finns egentligen inte efter att löner och priser räknats upp. Inte heller finns det något större utrymme för ytterligare investeringar än de som är igång.

I privata företag pågår ständiga förbättringsarbeten. Där drivs man av ägarnas krav på vinst och organisationen styrs därför åt mer effektivitet, nytänkande, bästa nytta för kunden och ökad försäljning för företaget.

Detta kan givetvis inte direkt översättas på en kommunal organisation men lite borde vi kunna lära. Kunden i centrum, effektiv organisation, ett ständigt förbättringsarbete och att ge skattebetalarna bästa effekt av varje satsad krona är för mig självklart. I Kumla har den goda ekonomin gjort att förvaltningarna ständig önskar mer istället för att jobba med att se över det de har. Beteendet kan inte skyllas på tjänstemännen utan är präglat av det socialdemokratiska ledarskapet.

Vad gäller skolorna i Kumla så visade budgetgenomgången att något är på gång. Det finns en vilja i skolledningen till förändring, fokus på kunskap, uppföljningar och insikt om behovet av ett värderingsskifte. Detta beror säkert inte på valdebatten utan på skolans egen bedömning av vad som behövs. Jag gläds åt beskrivningen och planerna som tjänstemän inom skolan i Kumla lyfter fram. Jag hoppas innerligt att S är med på tåget.

Utan en politisk vilja och insikt hos Kumlas socialdemokrater kommer Kumlas barn och ungdomar fortsatt att vara förlorare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar