onsdag 15 september 2010

Ekonomi och organisation i Kumla

Två artiklar i dagens NA tar upp ämnen från senaste mötet i Kommunstyrelsen i Kumla.

Först hur gymnasieskolan ska organiseras. Här tycker vi på den blå-gröna sidan att allt som handlar om skolan ska behandlas i en nämnd, Barn- och utbildningsnämnden, då vi ser ett värde i att samla all kompetens.

Vi protesterar mot en utsvälld kommunal och politisk organisation i tider av besparingar. Vi anser att den kommunala organisationen kan ses över för att hitta smartare sätt att förenkla och förtydliga ansvar. Vi ser att en del områden inte har klar styrning i Kumla kommun idag samtidigt som exempelvis besparingar kan göras genom att lägga ihop vissa områden.

Den andra rapporteringen gäller den kommunala ekonomin. Om man lägger ihop hela Kumla kommuns koncern så har vi stora lån. Vi i den nuvarande oppositionen ser allvarligt på detta och vill att kommunen ska vara försiktig med fortsatt upplåning. Det finns en begränsning i hur mycket en kommun kan låna och Kumla kommun är inte så långt från denna gräns.

Vi anser att en diskussion om vad vi kan tänkas behöva göra för investeringar och satsningar framöver vore värdefullt. Vad behöver vi i form av nya skolor, boenden för äldre och infrastruktur för att klara en befolkningsökning? Samtidigt är det viktigt att den kommunala verksamheten ges tillräckligt mer resurser för att klara av att ha kvalité i vård, skola och omsorg.

Kumla har fantastiska möjligheter till utveckling samtidigt som vi måste ta framtida utmaningarna på allvar. Vi måste se till att vi gör rätt prioriteringar och vi måste ha en diskussion om Kumlas framtid där vi ser till att det finns pengar till allt vi vill göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar