tisdag 21 augusti 2012

Nolltolerans mot mobbning

Skolan har börjat och min högsta önskan är att alla elever ser positivt på det och i skrivande stund har avslutat en fantastisk andra dag i skolan. Dock vet jag att många går till skolan med en klump i magen. Klumpen kan orsakas av många saker men värst är det nog för de elever som ställs utanför gemenskapen och de som drabbas av mobbning av sina skol-”kamrater”.

I Örebro har vi riktigt bra planer för vad som ska göras om elever utsätts för mobbning och kränkande behandling och på de skolor jag besök säger ansvariga att de agerar när de upptäcker missförhållanden. Så är det säkert på de flesta håll men om det fungerar till 100% kommer vi säkert aldrig att få reda på.

Mobbning och kränkande behandling är något som jag tror många barn utstår i tysthet. De vill eller vågar inte prata om det och människor runt omkring väljer att inte se vad som händer. Idag med Internet så tillgängligt för alla har vi fått ännu en dimension i frågan. Trakasserier på nätet är vanligt och något vi tillsammans måste försöka stävja. Om detta skriver Kent Persson m.fl. på SvD Brännpunkt idag. NA skriver idag om domen mot en 16-årig nätmobbare.

Att se signaler och våga reagera är viktigt. Här tror jag att ett gediget värdegrundsarbete i varje skola är viktigt. Hur behandlar vi varandra? Vad är OK? Hur ser vi till att ingen lämnas utanför? Hur bygger vi självförtroende hos eleverna? Hur tar vi med föräldrarna? Hur hjälps vi åt med detta svåra?

Jag tror att skolorna i Örebro har kommit olika långt. Vissa skolor har ett extremt bra värdegrundsarbete och jag har även exempel på skolor där detta inte fungerar alls. Vi måste hela tiden strukturerat jobba med värderingar och motverka kränkningar på våra skolor. Vi ska ha nolltolerans mot mobbning och det ska vara snabba insatser när något händer.

Barn ska känna sig trygga i Örebros skolor – Barn som oroar sig vad som kommer hända på nästa rast lär sig ingenting på lektionen!

DN 16/8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar