tisdag 28 augusti 2012

Skola före elitidrott

På dagens möte med Kommunstyrelsen i Örebro tas två beslut som påverkar idrotten i Örebro. Först gäller det ansökning om SM-vecka vinter 2015 och sist på dagordningen behandlas frågan huruvida KIF Örebro ska få mer pengar av kommunen eller inte.

Tyvärr måste jag meddela att vi moderater i båda fallen kommer att säga nej. Jag skriver tyvärr för jag vurmar starkt för idrottsrörelsen och har grundinställningen att spets måste finnas som inspiration för bredden. Går våra avslag igenom så går, enligt det som står i beslutsunderlagen, KIF i konkurs och vinter SM 2015 får gå av stapeln på en annan plats än i Örebro. Vår och min starka övertygelse är att det finns gränser för vad de kommunala pengarna ska gå till.

När skolorna och omsorgen om våra äldre och sjuka kämpar med nedskärningar är det fel att lägga pengar på elitidrottsklubbar som inte klarar sin ekonomi eller på sportarrangemang som kräver miljonsatsning av Örebro kommun!

Politik är att prioritera och för mig är det just nu i Örebro enkelt att prioritera välfärden.

Vi moderater vill stärka föreningslivet och det ska ske genom ett ökat fokus på motion och unga - Vi satsade i vår budget för 2012 en miljon på ökat stöd till ungdomsföreningar. Det är viktig med ett aktivt föreningsliv med plats för Örebros barn och unga – till det ska kommunala pengar gå.

Jag anser dock att elitidrotten, med spelarlöner, publik- och sponsorintäkter samt en organisation med avlönad personal, ska klara sin finansiering utan kommunala skattepengar.

Radio Örebro, Tvärsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar