fredag 31 augusti 2012

All kärlek är värd respekt

På NAdebatt skrev jag igår tillsammans med mina moderatkollegor Lotta Olsson och Ola Karlsson:

I år genomförs för första gången Örebro Pride. En viktig händelse för samhället och den personliga friheten att älska och älskas oavsett hur kärleken ser ut. För oss som moderater är frihet för människor, så långt det är möjligt i ett samhälle viktigt. Därför är det för oss en viktig grundvärdering att människor ska få leva i kärlek oavsett hur den kärleken ser ut. En bra och kärleksfull relation kan och ska se olika ut. Vare sig man är heterosexuell eller inte, ska möjligheten att leva med den man älskar vara en självklarhet.

För oss är det därför viktigt att stå upp för alla som inte tillhör majoriteten, kärlek är lika viktigt för alla, något alla vill ha och som alla behöver. Vi ser det också som extra viktigt i ett län där vi, trots att Örebro växer, inte har någon av landets största städer här. Vi vet att det ofta är svårare att inte vara heterosexuell i små städer och på landet, man är mera ensam där. Därför vill vi att vi i vårt län står upp för friheten till kärlek oavsett hur den ser ut eller var man bor.

För oss innebär det att man ska bli respekterad för den man är och man ska känna sig delaktig och välkommen i samhället. Bara då vi skapar den attityden i vårt län kan vi få människor att blomstra och också stanna i vårt län. Man ska inte behöva flytta för att kunna vara fri att älska och älskas. Unga människor är extra utsatta då man inte tillhör en majoritet, att komma ut som HBT-person som tonåring är ofta en livskris. Blir man då utsatt för en intolerant omgivning kan den bli så stor, att inte alla ens orkar leva. Vi måste alla arbeta för att den krisen ska bli mindre och att vi inte alltid förväntar oss att alla ska vara heterosexuella.

Vi står upp för att skapa ett mera tolerant och modernt samhälle i Örebro Län. Här ska alla känna sig respekterade, känna frihet, ha möjlighet att växa och att verka. Vi behöver alla människor och först då vi ger dem frihet och respekt vill de också bo och verka i vår region. Ett samhälle som är öppet och tolerant är ett samhälle som inte bara ger människor frihet, det ger också människor mera kärlek. Frihet och kärlek, finns det något viktigare att kämpa för!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar