onsdag 5 september 2012

Mer resurser till elever med särskilda behov!

Jag är väldigt mån om att vi i Örebro kommun ska ge varje barn den skolgång de har rätt till. Alla elever ska, utifrån sin förmåga, lära sig saker, bli respekterade för den de är, utvecklas och känna sig trygga under de år de är i våra skolor.

Varje dag som det inte är så, är en förlorad dag!

Detta är det som politiker lätt att glömma. Det är lätt att fastna i retoriken att vi fixar det sedan. Det är lätt att vi mal på i den politiska processen, att dagar, terminer och läsår går förlorade.

Just nu är skolorna i Örebro mitt i en process av besparingar. I grundskolorna får man inte anställa eller köpa nya böcker vilket såklart skapar en enorm frustration och oro. Dessutom slet många skolor med knappa resurser redan innan bromsen drogs åt.

Idag har jag haft en diskussion med personal i en skola om hur vi fördelar resurser till skolorna i Örebro. Besparingarna har gjort att elevgrupperna blir större och diskussionen kring bordet handlade mycket om hur barn med särskilda behov klarar sig i dessa stora grupper.

Det var en bra diskussion där personalen menar att sättet vi fördelar resurserna på slår fel mot skolor som har elever med särskilda behov. Pengarna som är avsedda för barn med särskilda behov räcker inte för att skapa en bra skola för dessa barn. En skev fördelning gör dessutom att skolor som är bra på att ta hand om barn med särskilda behov, tillvalsskolor för denna grupp av elever, drabbas!

För lite pengar till barn med särskilda behov gör att dessa elever inte får den skolgång de har rätt till och självklart drabbar det alla barn på skolan. På vissa skolor håller situationen på att bli ohållbar - Detta måste vi göra något åt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar