tisdag 11 september 2012

En skola på vetenskaplig grund

Igår tittade jag på Vetenskapens värld som till stor del handlade om skolan. Det som var mest intressant var hjärnforskarnas åsikter om svensk skola. Varför använder vi oss till så liten del av det som vetenskapen säger om inlärning?

Det finns ett talesätt som lyder ”repetition är kunskapens moder” och det framhöll forskarna i programmet. Kunskapen fastnar bättre om man repeterar och hela tiden testar sig själv. Detta kan i klassrummet genomföras genom att läraren hela tiden ställer kontrollfrågor och gör små tester för att ha koll på att eleverna förstår och lär sig. Intresse är också en förutsättning för att lära sig – att förstå varför jag ska lära mig just detta är viktigt.

Det låter som självklarheter – men varför används det då inte?

Forskarna menar att skolan styrs för mycket av politiska nycker! Och kanske har de rätt i det. Vi har haft en flumskola som nu, med hjälp av alla förändringar som Alliansregeringen inför, är på väg bort. Att skolan ska byggas på vetenskaplig grund är numera ett krav i skollagen och många politiker och verksamheter runt skolan framhåller just detta.

Här har rektorer och övriga skolledare en viktig roll - Att få till en vardag i skolan som vilar på vetenskaplig grund. Därför är det väsentligt att skolledarna kan lyfta sig från sina ekonomiska bekymmer och administrativa uppgifter! Att ha tid för att arbeta med pedagogisk utveckling på varje skola är i detta avseende extremt viktigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar