lördag 29 september 2012

Höstkampanj

Idag drar moderater i hela Sverige igång årets höstkampanj. Temat är att Sverige behöver ett modernt arbetarparti. För Örebromoderaterna innebär det nu full aktivitet under två veckor för att möta så många Örebroare som möjligt.

Idag kommer vi att finnas i centrala stan och under vardagskvällarna framöver ute i bostadsområdena. Vi tror på möten mellan människor och vi tror på att lyssna till vad Örebroarna tycker. Åsikterna tar vi sedan med oss in i vårt förnyelsearbete som ska forma våra förlag på ett bättre Örebro efter valet 2014.

Nu och under åren framöver är den viktigaste fråga jobben. Vi moderater anser att det endast är genom en politik som leder till fler jobb som vi har möjlighet att skapa en gemensam välfärd med hög kvalitet. Människor i arbete behövs för att vi ska kunna behålla och utveckla kvalitén inom vården, skolan och omsorgen.

Vår utgångspunkt inför valet 2014 är att forma en politisk agenda som utgår från den nya, moderna arbetsmarknad som nu växer fram. Vi är övertygade om att alla jobb behövs och det ställer krav på en politik med fortsatt fokus på arbetslinjen och att vi stimulerar framväxten av en mångfald av jobb. Alla jobb behövs – alla jobb är bra jobb!

Vårt mål är full sysselsättning. För att nå dit måste vi hitta nya, effektiva sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden.

Därför kommer vi Örebromoderater vara ute och lyssna på Örebroarna. Vad tror ni behövs för att vi ska få fler jobb i Örebro? Hur får vi fler företag som etableras här och hur kan vi stimulera företag i Örebro att utvecklas och växa? Hur ska vi få alla de som står utanför arbetsmarknaden i Örebro att bryta sitt utanförskap?

Har du svaret på frågorna eller andra inspel? Vill du vara med i vår kampanj - Välkommen att höra av dig!

Kent Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar