onsdag 3 oktober 2012

Satsa på skolan istället för att förbjuda RUT-avdrag

I en artikel på NA Debatt den 24/9 ondgör sig en rad socialdemokratiska skolpolitiker i Örebro över att även läxhjälp ska omfattas av rut-avdrag. De menar att detta leder till att klyftorna i samhället ökar och föreslår att pengarna, 30 miljoner för hela Sverige, istället ska investeras i bättre undervisning.

30 miljoner är av en slump exakt lika mycket som Socialdemokraterna har valt att göra nedskärningar med i Örebros skolor under 2012. Inget av oppositionspartierna valde att göra denna prioritering – Vi valde att ge pengar till välfärden medan den S-ledda majoriteten prioriterade betong! Det är i spåren av dessa nedskärningar, med anställningsstopp, nedlagda skolor och inköpsstopp som ett ojämlikt Örebro växer.

Utfallet som ledande socialdemokrater i Örebro nu gör mot att även läxhjälp ska ingå i rut-avdraget är inget annat än ett erkännande om att man misslyckats med en skola som får vårt samhälle att hålla ihop. Lösningen borde, istället för att förbjuda rut-avdrag för vanligt folk, vara att satsa på skolan.

I en rättvis skola ska varken högutbildade föräldrar eller läxhjälp vara en förutsättning för att nå goda skolresultat. En rättvis skola ger alla barn och unga samma möjligheter att nå upp till sin potential. Det är en skola där ingen hålls tillbaka och inte heller lämnas efter.

Moderaterna söker nu väljarnas förtroende för att bygga en skola som ger varje elev en chans att lyckas. Vi har under det senaste året varit ute och frågat Örebroarna vad de tycker om skolan. Hur ger vi lärare en bättre chans att förmedla kunskap? Hur får vi trygga skolor med ordning och reda? Vad behövs för att alla elever ska ha en möjlighet att klara skolans kunskapsmål?

Vi moderater förnyar oss för att bli Örebros nya välfärdsparti. I samtal med Örebroarna kommer vi att ta fram en skolpolitik för att alla elever ska lyckas, med eller utan läxhjälp.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar