lördag 13 oktober 2012

Vi satsar på välfärden

Igår gick Folkpartiet ut med förslaget att sänka skatten i Örebro med 10 öre. Det är vällovligt och bra men inget som vi moderater i nuläget ställer oss bakom. Vi vill istället att de ökade resurserna nästa år läggs på att kompensera välfärden för de nedskärningar på 50 miljoner som S-majoriteten genomfört under 2012.

Vi ser inget utrymme för skattesänkningar under överskådlig tid. För oss på kommunal nivå är det viktigare att bygga en stark välfärd än att sänka skatten. Idag finns det skolor i Örebro där endast två av tre elever klara minst godkänt i alla ämnen och våra grupper i förskolan är alldeles för stora. Då duger det inte att sänka kommunalskatten – då behövs pengarna för att få ordning på välfärden!

Under året har välfärden i Örebro drabbats av hårda nedskärningar. Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner, människor med offentligt skyddade anställningar har fått sparken och nattsjuksköterskorna har skickats hem. Det Örebro behöver är att tid och ekonomiskt utrymme för att bygga upp en stark välfärd!

Moderaterna förnyas nu för att bli det nya välfärdsparti som Örebro behöver. Väljarna ska känna sig trygga med att en röst på moderaterna är en röst på en stark välfärd. Väljarna ska vara trygga i att ett moderat styre kommer att använda de kommunala pengarna till vård, skola och omsorg.

På tisdag presenterar vi vår budget för nästa år – Då kommer jag igen med en beskrivning av våra förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar