torsdag 25 oktober 2012

Örebro behöver satsa på skolan

Skolan är den spjutspets på vilken vi bygger ett samhälle som håller ihop. Först när föräldrarnas utbildning och familjens ekonomi har spelat ut sin roll för barnets chanser, kan vi säga att vi har en rättvis skola. Så är det inte idag.

Om dina föräldrar började jobba direkt efter grundskolan är risken att du har ett eller flera underkända betyg fem gånger större än om dina föräldrar har läst på högskola. I skolor i våra utanförskapsområden har två av tre elever underkänt i ett ämne. Barn döms till ett liv i utanförskap för att våra skolor misslyckas med sitt uppdrag.

Alla föräldrar vill sitt barn väl. De flesta kan bestämma vad som är bäst för just deras barn. Samtidigt kan inte en förälders ansvar eller omsorg vara ett krav för att barn ska nå sin fulla potential som vuxna. Det är inte heller rimligt att kräva att en sjuåring ska ta ansvar för sin egen framtid.

I Örebro måste vi börja med förskolan. Det handlar först och främst om en förskola där grupperna är tillräckligt små för att alla barns behov och begåvningar ska kunna ses. Det handlar också om att ge våra duktiga förskolepedagoger tid att hjälpa varje barn att utvecklas. Vi mosderater vill därför fördubbla tiden man har rätt att ha sina barn i förskolan.

Till alla poliser, sjuksköterskor och skiftarbetare på Atlas Copco har Moderaterna ett tydligt löfte. Ni ska få mer tid tillsammans med era barn. Vi vill utveckla kvällis, så att förskolan bättre passar era behov.

Lärare vi har pratat med berättar om frustrationen över att varken hinna hjälpa de som behöver mer stöd, eller att kunna stimulera de barn som är begåvade. Föräldrar pratar om stora och stökiga klasser. Vi lyssnar på dem. Vi går därför fram med en satsning på mindre klasser.

För mig är det självklara målet att alla elever ska klara minst godkända betyg. Att som majoriteten gör sätta målet på 80% är att säga att det är helt OK att 20% av våra elever inte klarar skolans mål – För mig är detta helt ofattbart!

Vi vet att barn som äter ordentligt lär sig mer, det gäller frukosten i början av dagen och det gäller skollunchen. Våra matsalar måste ge förutsättningar för detta, där måste det vara lugnt och tryggt. Vi behöver fler vuxna kring matborden. Därför vill vi återinföra fri pedagogisk lunch.

För några år sen läste jag i Nerikes Allehanda om en pojke här i Örebro som blivit mobbad. Mobbad förresten, vi ska kalla saker vid deras rätta namn, han hade blivit misshandlad, trakasserad och kränkt. Trots att han inte fyllt tio hade han upplevt saker som ingen borde behöva uppleva. Till sist blev han så desperat att han gav bort sina leksaker till sina klasskamrater för att de skulle skydda honom mot hans plågoandar. Det är inte acceptabelt. Skolan ska vara trygg, och vi går därför fram med en satsning mot mobbning i våra skolor.

De yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan ska vara just yrkesförberedande. Vi måste öppna våra ögon för att många av dem som jobbar med dessa yrken jobbar för sig själv. De driver i stor utsträckning egna firmor. Detta är något vi måste förbereda våra elever inför.

När det gäller de studieförberedande programmen på gymnasiet måste de förbereda våra elever för studier vid högskola och universitet. Vi tror på en hög takt och höga krav.

Nedskärningarna under 2012 har slagit hårt mot just skolan. Vi har haft anställningstopp, köpstopp och Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner. Trots detta har inte programnämnd Barn och Utbildning lyckats komma ner i ram. Vi ser med oro på att nedskärningarna kommer att fortsätta med den socialdemokratiska majoritetens budget. Vi ger därför 4,6 miljoner i kompensation för nedskärningarna under 2012.

En rättvis skola som ger alla en chans är den mest grundläggande delen av en stark välfärd. Den skapar ett samhälle där alla kan nå sin fulla potential. Vi behöver satsa på skolan. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar