torsdag 25 oktober 2012

Trygghet i välfärden

Idag skriver jag och Anders Åhrlin på NA debatt om Örebromoderaternas budget för 2013

Den största tryggheten finns i ett samhälle som håller ihop. I ett sådant samhälle är rättvisan central. Där ges alla barn möjlighet att nå sin fulla potential och man behöver inte oroa sig för att bli äldre. En stark välfärd är en hörnsten i ett tryggt samhälle och moderaterna förnyar sig nu för att bli det nya välfärdspartiet i Örebro.

För att bygga välfärden stark i Örebro satsar vi, i vår budget för 2013, 80 riktiga miljoner mer i välfärden. Det är 50 miljoner mer än majoriteten och ett steg mot att bygga upp den välfärd som rivits ner under året.

Trygghet utanför välfärden handlar i stor utsträckning om att arbeta med den fysiska tryggheten i Örebro. Idag tar många Örebroare en omväg runt den mörka parken, ringer en taxi efter tjejkvällen trots att man bara är någon kilometer hemifrån, eller så stannar man helt enkelt hemma efter att mörkret har lagt sig.

Att gripa och lagföra kriminella är polisens och rättsväsendets uppgift, men att förhindra brott och öka tryggheten är också kommunens ansvar. Vi går fram med satsningar på bättre belysning i våra parker och ett åtagande om att trasig belysning ska vara reparerad inom 24 timmar. Vi tror också att en ren och snygg stad är en tryggare stad. Vi vill därför att skadegörelse ska åtgärdas genast och vi fördubblar helgstädningen.

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn till våra förskolor och vår barnomsorg. För att alla barns behov och begåvningar ska bli sedda måste barngrupperna vara tillräckligt små. Förskolan ska vara en trygg plats och vi vill att föräldrar som inte känner sig fullt trygga med förskolan ska ha någonstans att vända sig med sin oro. Vi föreslår därför ett trygghetsråd.

I Örebro ska det även kännas tryggt att vara förälder till äldre barn. Oavsett vilken inkomst, bakgrund eller utbildningsnivå man har som förälder ska man känna sig trygg med att ens barn får lära sig det som han eller hon behöver för att lyckas i livet. En bit på vägen är mindre klasser, detta för att ge lärare mer tid med varje barn och för att uppmuntra de som vill lära sig mer och hjälpa dem som hamnar efter. I vår budget satsar vi totalt 16,8 miljoner på mindre förskolegrupper och mindre klasser.

Vi satsar också på att motverka mobbning. Ingen ska behöva utsättas för våld, kränkningar eller hot i sitt eget hem. Kvinnohuset gör ett bra och viktigt arbete och vi ger dem ett utökat stöd så att de kan utveckla sitt arbete. Kommunen måste även ta ett större ansvar genom att införa en kvinnofridssamordnare och ge direktiv till allmännyttan om att ställa lägenheter till förfogande för slagna kvinnor och andra utsatta grupper.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Örebro. Vi anser att ett anständigt samhälle tar hand om de som varit med och byggt upp det. Människor i behov av omsorg ska känna sig trygga med den personal de släpper in i sina hem och hemtjänsten ska ta ansvar för att äldre möter så få nya ansikten som möjligt när man använder kommunens tjänster. För oss är det viktigt att äldre som är sjuka eller närmar sig livets slut har någon som håller dem i handen och sköter om dem på natten. Vi vill därför återinföra de nattsjuksköterskor den socialdemokratiska majoriteten tagit bort.

En stark välfärd i alla livets skeden skapar ett tryggt samhälle som håller ihop. Vi har konkreta förslag för att förbättra förskolan, skolan, och äldreomsorgen. Med satsningar på att åter igen bygga välfärden stark kan vi göra Örebro till en trygg kommun. Vi kallar det trygghet i välfärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar