torsdag 4 oktober 2012

Löfvens besked

Så kom då äntligen beskedet från Stefan Löfven m.fl. – Han som så vurmat så för företagarna visar nu att det var tomma ord. Höjd bolagsskatt och restaurangmoms samt att det blir dyrare för de företag som vill anställa unga.

Socialdemokraternas budget innebär stora skatte- och avgiftshöjningar som skulle drabba både företag och hushåll samt slå hårt mot jobben. De höjer skatter och avgifter med 30 miljarder! Vilket hårdast drabbar dem med svag förankring på arbetsmarknaden, framförallt ungdomar och utrikes födda

Avsaknaden av förnyelse är tydlig. Huvuddelen av Socialdemokraternas satsningar går som vanligt till höjda bidrag och utbyggda ersättningssystem, vilket gör det mindre lönsamt att arbeta. Detta påvisar en avsaknad ansvarstagande för Sverige och jobben och det löser heller inga samhällsproblem.

Samstämmigheten med övriga oppositionspartier saknas också. Tillsammans med vem ska Löfven styra Sverige? Vad ska då politiken innehålla? Kommer han att acceptera Vänsterpartiets kravlista när det bland annat gäller förmögenhetsskatt och fastighetsskatt? Kommer han att förhindra valfriheten i välfärden? Tänker han höja bensinskatten och införa en flygskatt som Miljöpartiet föreslår?

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar