onsdag 17 oktober 2012

Trygghet i välfärden

Igår presenterade vi vårt budgetalternativ - Trygghet i välfärden. Ett dokument jag är stolt över och som innehåller en fortsatt nödvändig satsning på välfärden i Örebro. Vi satsar, liksom förra året, 50 miljoner mer än majoriteten på skolan och omsorgen. Pengarna får vi fram genom att dra ner på betong, politik och administration.

Välfärden har under 2012 slitit med besparingar och det är bra att S-majoriteten för nästa år satsar 30 miljoner mer på skolan och omsorgen (det är vad de skjuter till förutom volymökningar). Vi säger ja till deras satsningar men lägger på ytterligare 50 miljoner!

Skolan får 18 miljoner av S och 48 miljoner av oss moderater. Social välfärd får 12 miljoner från S och 32 miljoner från oss moderater.

Jag vill främst lyfta fram våra satsningar på barn- och utbildningsområdet. Där är det viktigaste och för mig självklara målet att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen när de slutar nian. Vi vill fastställa tre övergripande mål, med fokus på kunskap, för grundskolorna i Örebro. Om dessa mål ska vi tala klart och tydligt, nogsamt följa upp och kontinuerligt mäta.

Tidiga och tydliga insatser ska sättas in för barn i behov av särskilt stöd. Varje dag som går för en elev som hamnar efter i skolarbetet är en förlorad dag – Skolan måste ha förmåga att se varje elev och dennes behov av stöttning för att lära.

Vi vill minska storleken på klasserna i skolan. Lärarna måste ges en chans att klarar sitt uppdrag och där tror vi att färre barn per klass, tillsammans med en bra och kontinuerlig kompetensutveckling är nyckeln.

Trygga barn har bättre förutsättningar att ta emot den kunskap som skolan erbjuder – därför är det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar så viktigt. Tydliga insatser ska snabbt sättas in när någon känner sig kränkt i skolan - Nolltolerans ska gälla.

En annan viktig trygghetsfråga i skolan är situationen i våra matsalar. Elever klagar på en stökig miljö och föräldrar är oroliga för att deras barn inte äter tillräckligt för att klara sin skoldag. Vi anser att fler vuxna i våra matsalar skulle bidra till lugn och ro kring borden och vill därför införa fri pedagogisk lunch.

Vi vill att alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola varje vecka – Idag har varje barn rätt till 15 timmar vilket vi tycker är för lite. Förskolan är viktig för barns språkutveckling vilket visar sig vara svårt att kompensera när barnen väl kommer till skolan.

Vi vill öka personaltätheten och successivt införa ett tak per barngrupp på maximalt 15 barn i förskolan.

Att utan oro kunna lämna sina barn i förskolan är viktigt för varje förälder. Att ha möjlighet att påverka om man ser saker som behöver rätas till tror vi är viktigt. Därför vill vi införa trygghetsråd i förskolan dit föräldrar kan vända sig med förslag på förbättringar.

Vi anser att det är viktigt att fortsätta att anpassa öppettiderna i barnomsorgen efter familjernas behov vilket med dagens arbetsmarknad innebär att vi har behov av att utveckla kvällis (=barnomsorg på kvällen) och nattis.

Ledare i NA 
Moderaternas hemsida 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar