fredag 12 oktober 2012

Alla elever ska klara skolans mål

För en vecka sedan presenterade den politiska majoriteten (S/KD/C) i Örebro sin budget för 2013. En lunta på ca 100 sidor där satsningar och verksamhetsmål presenteras. Många delar i budgeten är helt OK men det finns också en hel del konstigheter och frågetecken…

Jag som mest håller på med skolpolitik läser så klart de sidorna extra noga. Många självklarheter beskrivs och få saker är tydliga och konkreta. Exempelvis skriver de om folkhälsoarbetet och att fysisk aktivitet ska uppmuntras – väl så men inget konkret. Varför säger de inte exempelvis att fysisk aktivitet ska finnas på schemat varje dag? Detta går om man nu menar allvar med att folkhälsoarbetet är viktigt.

En annan otydlighet är skrivningen om avgifter i skolan. Här är målet att göra skolan helt avgiftsfri. Varför skriver de inte att Örebros skolor ska vara avgiftsfria? Om de nu menar allvar med sin slogan att ”alla ska med” måste väl en kommunal skola utan avgifter vara en självklarhet!

Den allvarligaste missen som majoriteten gör beträffande skolan är målsättningen för kunskap. Här nöjer de sig med att 80% av eleverna avslutar sina grundskolestudier med minst godkänt i alla ämnen. Vad de säger är att vi Örebroare ska vara nöjda med att 20% av eleverna inte klarar skolan!

För mig finns det bara ett mål man kan ha – Alla elever (100%) i Örebros skolor ska gå ut nian med minst godkänt i alla ämnen. Hur kan man över huvud taget fundera kring något annat mål än detta? Förstår de vilka signaler det skickar till elever, föräldrar och verksamhet?

I skollagen står det att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan mål. Det är detta som alla lärare lär sig under sin utbildning. Det är detta Örebros skolor måste prestera – Allt annat är ett misslyckande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar