tisdag 30 oktober 2012

Mindre grupper i förskolan

Förskollärare i Örebro efterfrågar mindre barngrupper. Det framgår i NA idag (sidan 4-5) och det framgår i alla de samtal jag har haft med personal i förskolan.

Fördelarna med mindre grupper är att personalen då bättre ser varje barn. Barns behov kan då bättre tillgodoses och självklart ökar förutsättningarna för att barnens utveckling. Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag som det är viktigt att varje förskola ges förutsättningar för att klara. Exempelvis har ett medvetet arbete med barnens språk stor betydelse för barnen när de kommer upp i skolåldern.

Att det pedagogiska uppdraget som förskolan har är viktigt uppmärksammades igår då Lotta Harrysson fick ta emot Pedagogiskt pris 2012 i kategorin förskola.


I vår budget för 2013 avsatta vi pengar till att grupperna i Örebros förskolor ska minskas. Vi vill successivt få ner grupperna för att till slut landa på max 15 barn per grupp. Majoriteten är kritiskt till vår satsning och menar att pengarna inte räcker. Självklart räcker inte 13 miljoner för att komma i mål under 2013 men det är en början. Att som majoriteten gör skriva om mindre grupper men inte tillföra pengar är oseriös!

Jag undrar om socialdemokraterna i Örebro någonsin är ute och pratar med medarbetarna i välfärden? Det enklaste är förståss att göra sina kalkyler på papper och sedan bara ge direktiv. Lyssnar man så manas man till att omvärdera sina ståndpunkter. Vi moderater lyssnar och gör därför tydliga satsningar på välfärden i Örebro.

Vi moderater satsar i vår budget för 2013 30 miljoner mer än majoriteten till välfärdsområdet barn och utbildning. Vi gör det för att vi tycker att förskolan och skolan är viktig. Vi gör det för att höja ambitionsnivån och vi gör det för allas vår framtids skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar