tisdag 13 november 2012

Ja till ombyggnad av konserthuset

På dagens sammanträde med Kommunstyrelsen i Örebro var ärendet om ombyggnad av konserthus och bygge av kulturcentrum uppe. Jag gillar kultur och visst skulle det vara bra med ett nytt center där olika kulturverksamheter kan samlas. Men har vi råd? Jag anser inte det.

Att renovera konserthuset kostar ungefär 85 miljoner, till detta säger vi moderater ja. Vi behöver förbättra akustiken och arbetsmiljön och huset behöver moderniseras så att verksamheten kan utvecklas.

Att bygga ett kulturcentrum kostar säkert minst 500 miljoner (bara att utreda kostar 800 tusen), till detta säger vi nej.

I förra veckan fick jag ta del av Örebroelevernas resultat för våren 2012 – för att sammanfatta så finns det en hel del kvar att göra! Är det försvarbart att satsa massor med miljoner på ett nytt kulturcentrum när andelen elever i årskurs nio som har nått målen i alla ämnen ligger på 79,4%? Är det försvarbart när 25% av eleverna i årskurs sex inte uppnår målen i alla ämnen?

Visst kan man säga att kulturen främjar människor och kan göra att eleverna på ett bättre sätt uppnår sina mål i skolan. Men, det är ju inte riktigt så att kulturen inte finns i Örebro idag. Vi har massor med kultur, körer, musik, dans, orkestrar, konst och teatrar.

Visst kanske ett kulturcentrum gör att fler kommer i kontakt med kultur och att synergier kan uppstå. Men det kostar för mycket. Vi måste kunna göra annat för att göra kulturen tillgänglig för fler.

För oss moderater är det viktigt att välfärden kommer först. Vi kan inte in absurdum göra kommunala satsningar på skrytbyggen, ex Kulturcentrum och Bollhallar, när vi inte klarar välfärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar