onsdag 14 november 2012

Trygg skola

Alla har säkert läst om nioåriga Anna i Göteborg som blev bortrövad och om skolan fadäs att inte meddela hennes föräldrar att hon saknades i skolan. Nu pratas det från regeringshåll om lagskärpning. Att lagstifta är kanske att ta i men att föräldrar per omgående meddelas om deras barn inte kommer till skolan eller lektionen är rimligt.

Varje skola bör ha som rutin att meddela föräldrar så fort en elev, som inte meddelat sig, är frånvarande. Detta är främst en trygghetsfråga men också ett sätt att få ner skolket.

Föräldrar ska tryggt kunna släppa iväg sina barn till skolan. Trygghet är att veta att barnen tas omhand av professionell personal som lär eleverna det de har rätt till. Trygghet är att veta att varje barn behandlas väl av personalen på skolan och av andra elever. Trygghet är att veta att man som förälder omgående får veta när något utöver det vanliga händer.

Med dagens teknik behöver inte kommunikation med föräldrar om frånvaro innebära en stor arbetsbelastning - Med datorns hjälp kan ett sms snabbt skickas iväg. Skolan måste hålla koll på vilka elever som är på plats och meddela föräldrar om de elever som inte är där. Alla skolor bör, efter händelsen med Anna, se till att dessa rutiner är på plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar