fredag 30 november 2012

Misslyckat arbete mot mobbning

Idag fick jag i posten en granskningsrapport från revisionsbyrån PWC som har tittat på hur Örebros skolor arbetar mot kränkningar och diskriminering. Kritiken är hård och det framgår att ingen av 10 granskade skolor i Örebro konsekvent utreder kränkande behandling på rätt sätt. Detta är skrämmande!

Trots att det av delegationsordningen klart framgår att det är rektor eller biträdande rektor som ska utreda kränkande behandling följer inte skolorna denna. Följden blir att strukturerat arbete mot mobbning och kränkande behandling försvåras.

Varje barn som utsätts för våld eller kränkningar är ett misslyckande för skolan. Det duger inte att peka ut enskilda elever som skyldiga, om det uppkommer mobbning finns ett systemfel på skolan. Att vi har rutiner som inte följs visar på ett svagt ledarskap och det måste S-majoriteten och Kommunalråd Thomas Esbjörnsson ta ansvar för!

Inte i en enda av skolorna har personalen en tydlig anmälningsplikt gällande mobbning. Det visar sig också att anmälningsfrekvensen mellan de olika nämnderna skiljer sig stort. En nämnd har inte rapporterat någon kränkande behandling alls, men när vi pratar med föräldrar stämmer inte det.

Barn ska få kunskap i skolan, inte en klump i magen. Vi vill att våra skolor ska vara en trygg plats för alla elever. Vi vill först styra upp de rutiner vi redan har, men också satsa på en samordnare mot mobbning och mindre klasser. Vi tror att det kan göra våra skolor trygga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar