fredag 23 november 2012

S bör ta ansvar för skolan i Örebro!

I dagens NA svarar jag, tillsammans med Anders Åhrlin, på Socialdemokraternas debattartikel om läxhjälp i skolan.

Den som bär väljarnas förtroende bör ta ansvar för sin politik. Det är därför oroande att Lena Baastad och Thomas Esbjörnsson hellre pekar finger mot regeringen än motiverar de nedskärningar om 30 miljoner som drabbat Örebros skolor. Den läxhjälp som Örebros elever ska erbjudas är dessutom lagstadgad och något som Nya moderaterna självklart är för. Det vi är emot är de nedskärningarna i välfärden som S-majoriteten genomfört under 2012.

Under året har Örebros skolor drabbats hårt av nedskärningar. Vi har sett Örebros bästa gymnasieskola bli nedlagd, skolorna har förbjudits att nyanställa och barn har fått behålla gamla böcker eftersom nya inte får köpas in. Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Örebro på en föga smickrande 246:e plats vad gäller resurser till skolan. Den socialdemokratiska majoriteten har inte högre ambitioner än att 4 av 5 elever ska få godkänt i alla ämnen, och inte ens det målet når de. Det är följden av en politik där skolan pekats ut som den som ska betala när pengarna gått åt till betong och en dyr och stor politisk organisation.

För oss är skolan den spjutspets som bygger ett samhälle som håller ihop. En allmän och bra skola ger alla barn samma chans att lyckas. Det är en skola där klasserna är tillräckligt små för att alla elever ska kunna stimuleras, och framförallt, en skola där elever får den hjälp de behöver. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i skolan, och satsar därför på att motverka mobbning. Det är också viktigt att barn äter ordentligt, och inte hoppar över lunchen i skolan. En tydlig vuxennärvaro i matsalen, där lärarna äter sida vid sida med sina elever är ett sätt att skapa en lugn och trevlig måltidupplevelse. Allt som allt satsar vi 30 miljoner mer än den socialdemokratiska majoriteten för att göra våra skolor bättre, tryggare och mer rättvisa.

Att förbjuda föräldrar att använda RUT för att skaffa hjälp med läxläsningen bygger inte en bättre skola. Det ger inga fördelar till elever från studieovana hem och skapar därför inte en mer rättvis skola. Skolan kan bara bli bättre med tydligare krav, mer trygghet och mindre klasser, men då behövs resurser.

Örebro behöver ett ledande parti som tar ansvar för utvecklingen i våra skolor. Det gör vi genom att skydda skolan från nedskärningar, inte genom att skylla ifrån sig. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar