onsdag 21 november 2012

Avgiften blir kvar för lärare som äter med eleverna!

På dagens kommunfullmäktige diskuterades min motion om pedagogisk lunch. Det jag vill är att kommunen tar bort avgiften på 20 kr som personalen i våra skolor får betala när de äter pedagogisk lunch med eleverna. Till detta säger majoriteten nej!

Grunden är att jag tycker att det är fel att personal i våra skolor ska få betala för att arbeta - FP, MP, V och SD höll med mig om detta!

Lika viktigt som att skolmaten är näringsriktig är det att skapa en bra situation i matsalen. Eleverna behöver äta för att klara sin skoldag – det är viktigt med en bra frukost och en bra lunch.

För att ta upp näringen i maten behöver man känna trygghet och undvika stress. Jag är övertygad om att vuxna som sitter vid borden och äter tillsammans med barnen gör att det blir lugnt och tryggt i matsalen. Jag tycker att personal som skapar denna matro utför ett arbete.

Att det är en stökig miljö beskriver eleverna i den uppföljning av pedagogisk lunch som har genomförts och eleverna påpekar också att det är trevligt att sitta och prata med vuxna vid lunchen.

Skollunchen är ett bra tillfälle för personalen att skapa en annan relation med eleverna. Då kan andra saker diskuteras och då kan sidor hos elever upptäckas som inte kommer fram under lektionstid. Ja, vi vet alla hur trevligt man kan ha när man äter.

Jag har träffat många föräldrar som upplever en oro för att deras barn inte äter ordentligt i skolan. De som jag har pratat med menar att situationen har blivit sämre sedan avgiften infördes och att färre vuxna nu äter i matsalen. Undersökningen visar just på detta - färre vuxna äter skolmaten och att detta lett till oro kring borden och en hög ljudnivå i våra matsalar.

I svaret på motionen förs ett resonemang om skollunchens betydelse och att mycket runt den spelar roll. Jag håller med om det mesta och det är bra att skolledare ska titta på helheten kring skolmåltiden. Det är bra om vi bättre kan planera för maten, lägga in skollunchen som en del av skoldagen och ta tillvara på den kunskap som finns om hur detta kan göras.

I svaret står det också att varje skola ska ges möjlighet att lösa frågan och undertonen är att om rektor vill så är det gratis. Jag vet att vissa skolor ”struntar” i avgiften och har avgiftsfri lunch för dem som äter tillsammans med eleverna. Men varför kan vi inte ha samma regler för all skolpersona i den här kommunen?!!

I diskussionen idag var alla överens om vikten av att skapa en bra situation kring skollunchen. Det som var stötestenen var just avgiften och till slut fick jag svar på varför den inte ska tas bort. Den S-märkta majoriteten i Örebro ser en inkomst! Att lärare tvingas betala för att arbeta bekymrar dem inte!

Radio Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar