onsdag 28 november 2012

Svensk ranking = kommunalt ansvar

Dagens ledare i SvD kommenterar ännu en dålig ranking för svensk skola. Det är The Learning Curve 2012 som rankar världens bästa skolsystem och vi hamnar på 21:a plats.

Rapporten tar bl.a hänsyn till hur många som tar en examen och då är det den stora andelen som har hoppat av gymnasiet som ställer till det för Sveriges placering.

Mycket är på gång i svensk skola. Vi har nya läroplaner, en ny gymnasieskola som startade 2011 och en ny lärarutbildning. Så, på sikt vänder säkert trenden. Men, jag vill påpeka vikten av att vi lokalt i varje kommun tar ett starkare grepp om vår skola. Detta påpekar rapportförfattarna – utbildning sker lokalt och måste utvecklas lokalt. Politiker i varje kommun måste påtala att skolan är viktig, formulera mål, avsätta resurser och ge förutsättningar för varje skola att utvecklas.

Vi måste lyfta de goda exemplen som finns, prata väl om dessa och vi måste, på varje skola, i större omfattning göra det som forskningen säger fungerar beträffande inlärning.

Igår lyssnade jag på Finansminister Anders Borg som pratade om det ekonomiska läget. Sverige har en stark ekonomi vilket ger oss utrymme att agera – detta är viktigt eftersom omvärlden så starkt påverkar oss. Vi lever i en tuff konkurrens och om vi ska överleva på sikt måste skolan klara sitt uppdrag! Anders Borg är påtagligt oroad över resultaten i svensk skola.

Hur vi klarar skolan har stor betydelse för hur vi kommer att klara välfärden framöver. Därför är det så viktigt att skolans huvudman, = vi kommunpolitiker, inser vårt ansvar. Inser vilka signarer vi skickar genom de resurser vi tilldelar skolan, de mål vi sätter upp och hur vi pratar om skolan.

I Örebro nöjer sig exempelvis S-majoriteten med att 80% av eleverna ska klara skolan mål i alla ämnen. För mig skickar det signalen att det är helt OK att 20% misslyckas - Med den inställningen klarar vi varken att klättra i rankinglistor eller att finansiera välfärden framöver!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar