tisdag 20 november 2012

S lovar mer än de kan hålla - del 2

Tvärsnytt gjorde igår ett inslag om datorsatsningen i Örebros gymnasieskolor som inte blev av under 2012. (Jag skriver om detta i ett inlägg i september.) Flera elever vittnar i inslaget om sin besvikelse över att de datorer som lovats inte kommer…

Dennis Begic (S), ordförande i Gymnasienämnden säger att kommunens tjänstemän inte hunnit med – Nej de hann inte med men kanske det inte är så lätt när framförhållningen är lika med noll och pengar inte avsätts!

Jag förordar en modern skola där elever och lärare har verktyg för att använda all den pedagogik som finns idag. Jag förordar datorer för varje elev men jag inser att lärarna först måste ha kunskap om hur dessa kan användas i undervisningen.

Alltså måste lärarna ha datorer först – lära sig fördelarna med att använda dessa och sedan ska eleverna få var sin dator. Detta tar tid. Detta måste avsättas resurser till. Detta är på G men var i ursprungsförslaget inte beräknat.

Den kommunala skolan måste ligga i framkant vad gäller att ta till sig ny forskning och pedagogik. Att använda datorer i undervisningen är idag en självklarhet för många menad en del pedagoger måste ges en chans att komma i kapp. Dessutom måste kommunen se till att all media och teknik i skollokalerna finns och fungerar (sladdar ska dras och en mängd apparater ska vara på plats).

Det är enkelt att, som S gjorde inför 2012, i ett stycke i en budget skriva att alla elever ska ha en dator. Att gå ut och lova datorer till alla ettor på gymnasiet var också enkelt. Att genomföra det hela var dessvärre inte så enkelt – Det är ett stort projekt som tjänstemännen aldrig hade en rimlig chans att klara. Att som S nu gör skylla ifrån sig är också enkelt….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar