tisdag 4 december 2012

Mindre grupper i förskolan

Idag diskuteras storleken på förskolans barngrupper i flera medier, bl.a i svt och Aftonbladet. I Örebro har vi på sina håll allt för stora grupper och även om den politiska majoriteten säger sig vilja jobba för färre barn per grupp tillsätts inga pengar! För visst kostar det att ha mindre grupper.
Vi Örebromoderater har i två år, 2012 och 2013, avsatt dryga 13 miljoner i vår budget för att få ner barngruppernas storlek. Vi satsar på barnen medan S-majoriteten väljer att göra andra prioriteringar…
Vi har tydligt sagt att barngrupperna ska ner till max 15 barn. Färre barn per grupp är det som förskollärarna jag träffar alltid har som första prioritet. De menar att de med färre barn på ett bättre sätt kan utföra det viktiga pedagogiska uppdrag som förskolan har idag. Förskollärarna efterfrågar förutsättningar för att göra det som det var meningen att de skulle göra när de valde yrket! Genomföra en meningsfull verksamhet med ett tydligt pedagogiskt innehåll för varje barn varje dag!
Med ett maxantal på 15 barn ges förutsättningar att se varje barn, ge varje barn tid och bra möjlighet att utvecklas. Förskolan är viktig för barns utveckling – med för stora grupper blir det endast förvaring!
I media idag diskuteras också att säkerheten för barnen försämras när grupperna är för stora – det säger sig själv att det då kan vara svårt att ha full koll på varje barn. Föräldrar ska kunna förvänta sig att förskolan tar hand om och har koll på varje barn! Inget annat är acceptabelt!
Vi moderater i Örebro vill öka föräldrars möjlighet att påverka genom att införa Trygghetsråd. Dit ska man kunna vända sig med synpunkter på tryggheten på våra förskolor. Trygghetsrådet kan också fungera som instans för andra klagomål på exempelvis verksamheten på förskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar