fredag 7 december 2012

Alla elever ska nå målen

Radio Örebro uppmärksammar idag att en skola i Örebro fått bakläxa beträffande ett åtgärdsprogram för en elev. Detta är allvarligt och viktigt att nu skolan får rätsida på.

Elever som skolan befarar inte kommer att klara skolans kunskapsmål, i ett eller flera ämnen, måste man göra en åtgärdsplan för. I denna plan ska en beskrivning göras över vilket stöd eleven behöver för att nå målen. Konkret innebär det att så fort en elev halkar efter ska skolan reagera, sätta in relevant stöd och dokumentera. Ansvar för detta har rektorn. Detta är en självklar och viktig del i skolans uppdrag att alla elever ska klara skolans mål.

I Örebro har vi problem med att allt för många elever inte klarar skolans mål. Efter förra läsåret var det endast 79,4% av Örebros niondeklassare som uppnått målen i alla ämnen. Huruvida alla dessa har fått en åtgärdsplan vet jag inte. Jag hoppas det och jag är övertygad att Örebros skolor efter nederlaget i Skolväsendets överklagandenämnd skärper sina rutiner.

Jag har idag lämnat in en interpellation till Thomas Esbjörnsson (S) där jag ställer följande frågor:
- Är du nöjd med att var femte elev inte når målen?
- Hur många elever har underkänt i ett eller flera ämnen?
- Hur många elever har fått sina behov av särskilt stöd utredda?

Jag ser fram emot att i vi i början på nästa år diskuterar frågorna i Kommunfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar