lördag 8 december 2012

Moderaterna i Örebro tar ansvar

I agens NA debatt påstår Lena Baastad att vi Örebromoderater försöker vara sossar! Inget kunde vara mer fel - Vi är nya moderater!

Kommunstyrelsens ordförande ondgör sig över vinster i skattefinansierade välfärdsföretag och fortsätter med att kräva att anställda i dessa företag ska ha samma rättigheter som offentligt anställd personal. Är det då svårigheten att få en heltidstjänst, delade turer och låga löner hon menar?

För mig är det viktigt att vi har alternativ i den välfärd som vi alla finansierar via den skatt som vi bidrar med till samhället. Att endast vara hänvisad till ett boende när man blir äldre, en skola eller ett sjukhus är passé och inget svenskarna vill tillbaka till. T.o.m. socialdemokraterna i Örebro bejakar och värnar de privata alternativ vi har inom exempelvis skolans område.

Jag är, liksom Lena Baastad, tveksam till övervinster som placeras i utlandet men jag tror inte att det är så majoriteten av de privata välfärdsföretagen hanterar sina vinster. Företag måste tillåtas att gå i vinst och alternativen gynnar kvalitén i välfärden.

Socialdemokraterna verkar vara i grunden skakade över att vi moderater tar parti för välfärden. Det faktum att S värnar betongen och M välfärden är ju lite omvända världen och självklart svårt för S att vänja sig vid. Jag tror dock att Örebroarna välkomnar de nya moderaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar