torsdag 20 december 2012

Nej till fler kommunala bolag!

NA debatt svarar Anders Åhrlin på Lena Baastads senaste attack mot oss moderater. Att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti är tydligt och inte minst om man följt debatten i gårdagens Kommunfullmäktige.

S i Örebro startar bolag på bolag och tränger sig på det sättet in på områden som näringslivet gott och väl ska klara utan kommunal inblandning. Det som beslutades igår var start av ett Utvecklingsbolag, tillsammans med Kumla, som ska ha hand om utveckling på energiområdet. Jag är mycket skeptisk till detta då jag anser att kommunens främsta uppgift är att lägga energi, pengar och kraft på vård, skola och omsorg! En samlad opposition röstade nej till detta bolag.

Annars var det, från min synvinkel, ett segdraget fullmäktige som inte hann komma till de ärenden som engagerar mig. Det var förståss skolan och min motion om att vi ska färre mål för skolorna i Örebro. Syftet med denna motion är att vi ska rensa i skolans uppdrag gentemot politiken i Örebro och komma överens om 3-4 mål som vi nogsamt mäter och följer upp.

Vi har stora utmaningar för skolorna i Örebro. Det är underskott både vad gäller ekonomi och kunskap! Vad jag vill i detta är att ge skolorna mer frihet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Att de ska ha några få mål som vi mäter lokalt (skolan styrs av en hel del mål i skollag och läroplan som självklart måste följas) och att de ska få rätt förutsättningar vad gäller resurser och kompetensutveckling.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar