måndag 8 oktober 2012

Alternativ lyfter kvalitén i svensk skola

En av de stora fördelarna med att vara politiker är att man har möjlighet att kommer ut och få inblick i olika verksamheter. Jag som håller på med skolpolitik besöker en hel del förskolor och skolor (ambitionen är att jag ska ha besökt alla skolor i Örebro innan valet) och det är alltid lika intressant att lära mer om verksamheten.

Besöken jag gör är av olika slag, ibland är det en ren beskrivning av skolan, rundvandring i lokalerna och diskussion med rektor och viss personal. Ibland sitter jag ner med personalen för samtal om hur de upplever verksamheten, vad som är bra och vad som kan göras bättre.

De senaste dagarna har jag besökt flera privata förskolor och skolor i Örebro, Fyren EkAlmen, Hannaskolan och Helianthus. Tre helt olika verksamheter men med ett gemensamt att deras skolledare har en drivkraft och brinner för skolan/förskolan och den idé som de har.

Alla tre lockar till sig fler barn och elever än de har plats för och alla tre är nöjda med den behandling de får av kommunala tjänstemän. En förutsättning för att människor ska få tillgång till alternativa utförare är att kommunen gör detta möjligt. För detta krävs politiker som tydligt säger att privata alternativ ska behandlas väl. Jag är glad över att Örebros socialdemokrater fortsätter med samma positiva inställning till alternativ inom förskola och skola som deras företrädare hade!

Vid dagens besök på Helianthus träffade vi VD/ägaren Solveig Sunnebo som har mycket idéer och stundtals var rätt kritisk, även till oss moderater. Hon framhöll att vi måste vända debatten om friskolor till något positivt, vi måste få människor bort från nidbilden av giriga ägare och tron om snabba klipp i branschen. Hon menar att många som äger, liksom hon själv, också driver verksamheten. Hon menar att vinsterna är små och hon är tydlig med att det är dags att stå upp dessa företagare!

Visst har hon rätt. Vad skulle ha hänt med svensk skola om alternativen inte kommit? Vad skulle ha triggat den kommunala skolan att skärpa till sig? Är det realistiskt att tro att alternativ kan växa fram om man förbjuder vinster i dessa företag?

Min ambition är att alla skolor ska vara bra i Örebro. Jag värnar om varje barns utbildning och det ska inte spela någon roll om eleven väljer en kommunal eller privat skola. Kvalitén ska vara bra oavsett vem som är skolans huvudman - alla barn i Örebro ska få den utbildning de har rätt till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar