fredag 19 oktober 2012

Stressade socialdemokrater

Socialdemokraterna oroar sig för att vi i oppositionen presenterar var sin budget för 2013 istället för en gemensam. Lena Baastad säger, trots att M, FP och MP så sent som i tisdags hade en gemensam presskonferens, att vi moderater inte klara att samla oppositionen.

Vårt besked till Lena Bastad: Vi klarar av att samla oss och vi klarar dessutom av att var och en lägga minst 50 miljoner mer på välfärden i Örebro än vad S gör! Att vi var och en vill profilera vår politik är en självklarhet.

Det är en påtagligt stressad socialdemokrati som inser att vi moderater har lyckas med att sätta bilden av att socialdemokraterna misslyckas med välfärden i Örebro. För det är ju just det som är fakta. Under 2012 har det dragits ner och sparats inom skolan och omsorgen. Nattsjuksköterskor har fått sluta, människor i skyddad anställning har fått sluta och lärare har fått sluta. För lite pengar får konsekvenser i verksamheten och det drabbar elever, gamla och sjuka.

Vi moderater prioriterar välfärden i vår budget. Vi lägger 30 miljoner mer är S på skolan och 20 miljoner mer på social välfärd. S menar att vi med detta slår sönder möjligheten att utveckla kommunen. Jag tvivlar på det. Kommunen utvecklas inte enbart av kommunen. Det gäller att samverka med andra och tillsammans utveckla Örebro.

En satsning på välfärden bygger för framtiden. En bra skola som ges förutsättning att klara sitt uppdrag och en bra omsorg av dem som på olika sätt behöver stöd av kommunen är viktigt. En väl fungerande välfärd lockar hit nya Örebroare, nya företag och det får människor och företag att vilja stanna och utvecklas i Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar