fredag 14 september 2012

S lovar mer än de kan hålla

Vid gymnasienämndens möte här om dagen kröp flera trista sanningar fram vilka grundar sig i socialdemokraternas misslyckanden. Som bekant sparar Örebros styrande majoritet på välfärden. Totalt handlar det om nedskärningar på 50 miljoner för 2012 och 30 av dessa hamnar på skolans område.

Trots detta påtalas hela tiden att allt går bra och att satsningar görs på en central utvecklingsorganisation och på att renovera skolor. Detta är sant och vällovligt men för mig är det konstigt att framhäva när verksamheten samtidigt går på knäna. Det kokar av missnöje ute i Örebros skolor!

Inom gymnasiet har den bästa skolan, WUC, lagts ner och elever flyttats till andra skolor. Signalerna jag har fått, fram tills i onsdags, är att det är frid och fröjd ute på skolorna. Men när man skrapar på ytan hittar man trista exempel på hur elever, och lärare, drabbas.

På Rudbecksskolan är det nu så många elever att lokalerna inte räcker! Följden av detta blir kassa scheman. Eleverna får extremt långa dagar, 8-17,30, med långa håltimmar mitt på dagen. Detta gör inte den kommunala skolan attraktiv för ungdomar! Detta är fakta och socialdemokraterna satt tysta när vi fick informationen på gymnasienämnden! Ingen ursäkt, ingen plan på förbättring!

Ett annat misslyckande är de utlovade datorerna till alla ettor på gymnasiet. Utan att tillsätta några pengar gick den styrande S-majoriteten ut i årets budget och lovade datorer. Projektet sattes igång men eftersom så stor kraft har lagts på att flytta runt ”alla” gymnasieelever hann man inte med. Nu är allt framskjutet ett år! Besvikna gymnasieelever blir följden.

Jag tror på en modern skola. Jag tror att vi, för att fånga elevers intresse och för att ta vara på ny pedagogik, behöver satsa på ny teknik i skolan. Jag tycker att en it-satsning med datorer till alla lärare och elever är bra. Men jag är inte så naiv att jag tror att detta inte kostar pengar eller inte tar tid. Jag anser att det är oseriöst att på detta sätt lova datorer utan att tillsätta varken tid eller resurser!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar