torsdag 20 oktober 2011

Minska barngrupperna i förskolan!

Barngruppernas storlek i Örebro måste enligt min och moderaternas mening ner. Att som idag ha ett snitt på 18 barn per grupp är på tok för högt. Vi tycker att Skolverkets rekommendation på 15 barn per grupp är lämplig. Vi kommer satsa på att succesivt under några år komma ner i den nivån.

Vi tar, i motsatts till socialdemokratarena i Örebro, signalen från föräldrar och personal i barnomsorgen på allvar. För oss är det viktigt att alla barn har en trygg miljö, känner arbetsro, kan uppnå målen utifrån sina egna förutsättningar och känner att de blir sedda. Med en alltför stor barngrupp riskeras det pedagogiska att övergå till förvaring.

Vi vet att det beror på vilka barn man har hur många barn som är lämpligt att ha i varje grupp. Vi anser dock att det nu är dags att sätta ett tak på antalet barn per grupp eftersom gruppernas storlek har en tendens att svälla till att bli allt för stora. Vi kommer i vår budget att göra riktade satsningar för att öka personaltätheten i Örebros förskolor.

Kvalité och mindre barngrupper tror jag står högt på barnfamiljernas önskelista. Men i ett Örebro som växer och med så många barn som föds varje år handlar det också om att skapa en trygghet för nyblivna föräldrar och förvissning om att vi löser barnomsorgen. Utbyggnaden av förskolan måste fortsätta i den takt som behövs, vilket idag bedöms vara med ytterligare 1100 platser.

Jag tror också på mångfald och valfrihet i barnomsorgen. Det är viktigt att olika lösningar, anpassade efter familjens behov, är möjligt. Olika sorts förskolor är gör det möjligt för familjerna att hitta den förskola som passar just dem. För att kunna stärka arbetslinjen i Örebro är det väsentligt att kommunen klarar av att möta de behov som föräldrarna har. Örebro kommun ska sträva efter att omsorgen ska ha öppet på de tider människor har behov av barnomsorg och att det finns en flexibilitet som underlättar i vardagspusslet.

2 kommentarer:

  1. Är du samma Maria Haglund som för ett par månader sen kallade det ansvarslöst att satsa 15 miljoner på förskolan?

    SvaraRadera
  2. John: Vi sa nej till majoritetens tilläggsbudget eftersom vi anser att man måste ha de pengar man spenderar.
    Att i ett ekonomiskt osäkert läge göra satsningar som får konsekvenser på kommande år är inte bra. När kommunal ekonomi är i gungning tvingas man ofta att göra panikåtgärder vilka för det mesta drabbar de som behöver välfärden mest - det vill vi undvika.

    SvaraRadera