torsdag 27 oktober 2011

Fel beslut om rökning

På Fullmäktige igår fattades beslut om att införa rökfri arbetstid för anställda i Örebro Kommun – Jag tycker det är fel. Vi har som arbetsgivare ett ansvar för våra medarbetares hälsa. Vi har också ett ansvar för att ha en bra miljö för våra medarbetare och för alla Örebroare som nyttjar välfärden. Men att införa rökfri arbetstid tycker jag är att gå för långt – det är direkt inskränkande på individens frihet och självbestämmande.

Jag vill istället att våra arbetsplatser ska vara rökfria. Många är det idag men andra inte. Jag anser att det viktigaste är att säkra vår arbetsmiljö från rök. Parallellt med det ska vi ha bra rutiner för att stötta de medarbetare som vill sluta röka. I ett bra ledarskap ingår det att ha samtal med varje medarbetare om bl.a. vikten av en bra hälsa.

Rökfri arbetstid är svårt att styra över och kontrollera. Hur har vi kontroll på att medarbetare inte röker under arbetstid? Hur kontrollerar vi vad som händer på rasten? Har vi koll på varje medarbetare hela tiden? Vad gör vi med dem som arbetar hemma? Vad händer om en medarbetare röker på arbetstid? – Ska vi verkligen be våra chefer att föra alvarliga samtal som Lena Baastad sagt?

Om vi nu tänker på hälsan för våra medarbetare så är väl all nikotin viktig att få bort, alltså även snuset? Och hur ska vi hantera brukare som röker? Ja, frågorna är många och inga av dem besvaras i de underlag vi har fått till ärendet eller i debatten av den styrande majoriteten.

Jag är övertygad om att vi alla vill att antalet medarbetare som är beroende av nikotin ska minska. Det är viktigt för individen, för folkhälsan och för kvalitén i välfärden. Men jag tror att vi gör det enklare för oss om vi försöker minska rökandet med morot och inte med piska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar