tisdag 1 november 2011

Välkommen satsning på skolhälsan

Regeringen meddelar idag att de anslår pengar för att anställa cirka 1250 nya medarbetare inom elevhälsan. Detta är en välkommen satsning eftersom vi vet hur viktigt det är att fånga upp barn och ungas hälsa. Pengar kan sökas för satsning på skolhälsovården men också för fortbildning inom områden kopplad till hälsa som skolmat och idrott.

För att Örebro ska få ta del av satsningen måste pengarna sökas från utbildningsdepartementet Det som nu är intressant är att få svar från majoriteten om Örebro kommer att ta del av alliansregeringens välfärdssatsning.

Många unga mår dåligt och det är viktigt att skolhälsovården uppgraderas, förnyas och arbetar förebyggande genom hela skolgången för att stärka elevers hälsa. Jag tror att många krafter inom skolan och Landstinget bör samarbete kring elevers hälsa. Har skolan ett hälsotänk kring eleverna där man kopplar ihop elevhälsa, idrott, det förebyggande arbetet mot mobbning, arbetsmiljön och skolmaten tror jag att förutsättningarna för lärande ökar.

Nu ger Alliansregeringen oss bättre förutsättningar att utveckla skolans hälsoarbete. För Örebro innebär detta en möjlighet att utöka med ungefär 20 heltidstjänster – Jag hoppas att vi tar den chansen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar