fredag 25 november 2011

Nej till nedskärningar i välfärden

Idag skriver jag tillsammans med Kent Persson, Lars Elamson och Henrik Elamson i NA om Örebro kommuns budget 2012.

Politik är att vilja, men också att välja. När den socialdemokratiska majoriteten i förra veckan presenterade sin budget visade den en oförmåga att vilja men framförallt att välja. Alla verksamheter, även välfärdens yttersta kärna, får samma sparkrav. Förskolan, skolan och gymnasiet drabbas av nedskärningar på nästan 30 miljoner. Äldreomsorgen och stödet till de allra mest utsatta skärs ner med nära 20 miljoner.

Moderaterna vill stärka välfärden i Örebro genom att vi blir fler som arbetar mer. Målet om full sysselsättning, att alla som kan jobba också gör det, får aldrig överges. Företag är också arbetsplatser, och därför måste Örebro stärka sitt näringslivsarbete. Bland annat vill vi nå en bred uppgörelse mellan de stora partierna om att investera i en förlängd landningsbana och att hålla flygplatsen öppen till år 2026. Vi ser även ett stort problem i att unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det goda samhället kräver mer av oss. Näringslivet måste tillsammans med kommunen och arbetsförmedlingen ta ett bredare samhällsansvar och ordna fram 1000 nya jobb till unga.

Vi väljer att spara på betongen för att kunna satsa på barn, elever och äldre. Vi ser det också som fullständigt orimligt att den politiska organisationen sväller över sina breddar samtidigt som lärare, hemtjänstmedarbetare och socialsekreterare riskerar att bli av med sina jobb. Örebro har en av Sveriges högsta politiska kostnader och vi moderater skär hellre på politiska arvoden än välfärden.

Genom att göra dessa val kan vi stoppa de väntande nedskärningarna i förskolan, skolan, gymnasiet, de sociala skyddsnäten och äldreomsorgen. Det handlar om att bygga ett Sverige och ett Örebro som håller ihop. En stark välfärd är en rättvisefråga.

En förskola med ett stärkt pedagogiskt innehåll och framför allt en skola med ordning och reda och ett tydligt kunskapsuppdrag är vägen till ett samhälle där ingen på förhand döms till utanförskap och fattigdom, oavsett vilket hem man kommer ifrån. Idag är sannolikheten för att ett barn, vars föräldrar började jobba direkt efter grundskolan, blir underkänd, i ett eller flera ämnen, fem gånger större än för ett barn vars föräldrar är akademiker. Ett rättvist samhälle och en rättvis skola måste sträva efter att utjämna dessa skillnader. Vi tror att en väg till en rättvis skola är mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i skolan. Det ger en bättre möjlighet för våra pedagoger att se varje barn och ge dem det stöd de behöver för att uppnå sin fulla potential.

Ett rättvist samhälle måste också tala för dem som själva saknar röst. De som drabbas hårdast av nedskärningarna i Social Välfärd skriver inga debattartiklar, gör inga namninsamlingar och har inga lobbyister. Moderaterna tar denna verksamhet på allvar, och sa därför ja till hela Kvinnohusets ansökan om utökat stöd till utsatta kvinnor. Vi är skyldiga våra äldre, de som har byggt upp vårt välstånd och vår välfärd, mycket. För oss är det viktigt att vi aldrig någonsin låter våra äldreboenden bli förvaringsinstitutioner. Vi vill därför satsa på aktiviteterna för våra boende i äldrevården.

Vi moderaterna ger ett klart besked till Örebroarna. En stark välfärd i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur kräver ordning i ekonomin. Det krävs också en vilja att prioritera. Vi väljer att värna förskolan och skolan, äldreomsorgen och de sociala verksamheterna. Vi står upp för en stark välfärd och ett Örebro som håller ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar