måndag 7 november 2011

Budget med ansvar för välfärden

Idag har vi moderater presenterat vår budget för Örebro Kommun. Vårt främsta budskap i denna budget är att vi, till skillnad mot den styrande majoriteten i Örebro, värnar välfärden.
Vi ansätter lika mycket pengar år 2012 som 2011 till drift av de stora välfärdsområdena barn och utbildning samt social välfärd. Detta klarar vi genom att bl.a. minska på den politiska organisationen och göra besparingar inom området Samhällsbyggnad.

Vi gör denna prioritering eftersom barnen, våra äldre och de som behöver kommunens omsorg är viktigare än betong. I ekonomiskt svåra tider vill vi värna dem som behöver omsorgen mest.

Vi värnar kvalitén för de yngre barnen och satsar 13 miljoner på att öka personaltätheten i förskolan. Tanken är att vi successivt ska komma ner till ett maximalt antal barn per grupp på 15 barn. Detta är viktigt för att personalen ska ha möjlighet att se varje barn och klara av förskolans pedagogiska uppdrag. Vi tror också att mindre grupper ger en större trygghet.

En annan satsning som skapar trygghet är återinförandet av gratis pedagogisk lunch. Vi har lyssnat på personal och föräldrar som ser hur situationen i våra matsalar har försämrats sedan personal som äter med barnen får betala. För oss är lugn och ro kring matborden ett sätt att öka tryggheten i skolan. Att barnen äter skollunchen är viktigt för att de ska kunna ta till sig den kunskap som skolan förmedlar

För oss är det viktigt med nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling i våra skolor. Varje vuxen i skolan måste ta sitt ansvar och om en situation uppstår direkt agera och veta vilka åtgärder som ska vidtas. Vi vill under 2012 stärka det förebyggande arbetet.

Vi fortsätter vår trygghetssatsning inom skolområdet genom att avsätta mer pengar till skolhälsovården för att anställa fler skolsköterskor och kuratorer. Förra veckan kom regeringen med nya pengar inom detta område och vi vill möta upp för att få en skolhälsovård som kontinuerligt ger elever hälsosamtal och att ett samarbete med landstinget utvecklas.

Kvalitén i den svenska skolan diskuteras just nu i media. Man pratar om hur viktigt det är med uppföljning och förväntningar – här finns det mer att göra i Örebro. Vi vill minska antalet mål och uppdrag som skolorna har. Vi vill fokusera på 3, max 4, mål knutna till kunskap och som vi hela tiden följer upp. Jag tror starkt på att det som efterfrågas och följs upp också blir gjort!

En annan satsning som vi gör är att minska skolklassernas storlek. Vi tror att arbetssituationen för lärare och elever på detta sätt blir bättre och att kunskapsmålen. Andra satsningar som måste fortsätta är fortbildning för lärare och tid för rektorernas pedagogiska ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar