söndag 27 november 2011

Rekordsatsning på skolan

Igår svarade jag tillsammans med Margareta Pålsson och Oskar Öholm, i NA, på socialdemokraternas påstående, i en debattartikel i NA den 21/11, att regeringen gör neddragningar på skolan

Under hösten 2011 har en lång rad viktiga skolreformer genomförts, bland
annat sjösättandet av en ny skollag, nytt betygssystem och en ny
lärarutbildning. Tillsammans med Alliansregeringens tidigare skolsatsningar
är detta den största utbildningsreformen sedan 1842 – då folkskolan
inrättades. När Mikael Damberg och Socialdemokraterna beskyller regeringen
för att nedprioritera skolan (Debattsidan 21/11) är kritiken inte bara
felaktig, utan debattörerna talar dessutom mot bättre vetande.

Damberg och hans kollegor menar att Alliansens politik innebär
nedskärningar med 20 miljoner i Örebro län, eller motsvarande 41
lärartjänster enligt S beräkningar. Det är ett resonemang som haltar
betänkligt, dels därför att de minskade resurserna är en konsekvens av att
den nya gymnasieskolan beräknas vara mer effektiv än den gamla, men också
därför att S har glömt att ta med sin egen politik för ungdomar i kalkylen.

S har i sin skuggbudget föreslagit fördubblade arbetsgivaravgifter för
unga. För kommunerna i Örebro län innebär det ökade kostnader med
sammanlagt 74 miljoner kronor. Utöver det tänker Socialdemokraterna i
Örebro kommun spara 29 miljoner kronor på barn- och utbildningsområdet –
Hur många lärartjänster motsvarar detta enligt S beräkningar?

När alliansen kom till makten efter valet 2006 ärvde vi en skola i kris
efter den tidigare S-regeringen. Vi identifierade fyra huvudsakliga
problem: Sjunkande resultat, bristande arbetsro och trygghet, läraryrkets
dalande status och de många avhoppen från gymnasiet.

Under de fem år som gått sedan dess har en lång rad åtgärder genomförts för
komma till rätta med dessa allvarliga brister. Bland annat har stora
satsningar gjorts på karriär- och kompetensutveckling för Sveriges lärare.
Men det är först nu som de riktigt stora utbildningsreformerna verkställs.
Under 2011 och 2012 får vi bland mycket annat:

• Ny skollag
• Nytt betygssystem
• Ny gymnasieskola med en modern lärlingsutbildning
• Nya kurs- och läroplaner för grundskolan
• Ny lärarutbildning
• Införandet av betyg från årskurs sex
• Fler och tidigare nationella prov
• Införandet av lärarlegitimation

När våra Socialdemokraterna ifrågasätter vårt engagemang för den svenska
skolan sker det på oärliga grunder. Att skolan fortfarande har högsta
prioritet på Alliansens agenda råder det inte några tvivel om.

1 kommentar:

 1. "Tillsammans med Alliansregeringens tidigare skolsatsningar
  är detta den största utbildningsreformen sedan 1842 – då folkskolan
  inrättades."
  Citerat ur Moderata historieboken, får man anta. Att den svenska skolan inte sett större förändringar sedan 1842 förrän kaserngårdspedagogerna marscherade in på Utbildningsdepartementet och Skolverket må vara din bild, Maria. Vi som har smygtittat i andra historieböcker har sett öppnandet av läroverken för kvinnliga studerande, avskaffandet av det segregerade läroverkssystemet och införandet av den gemensamma grundskolan, plus en del andra större förändringar, som alla på det hela taget har höjt både bildnings- och utbildningsnivån i landet. Den av borgare så avskydda "socialdemokratiska flumskolans" läroplan signerades f ö av dåvarande moderata utbildningsministern Britt Mogård.
  Läs historia, Maria!

  Hans Holberg

  SvaraRadera