fredag 11 november 2011

Omsorg om våra äldre

I Aftonbladet skriver Margareta B Kjellin och Christoffer Järkeborn om förnyelsen av moderat politik inom äldreomsorgen. De menar att vi inte får rea ut våra äldre och beskriver den oro som många upplever för att de inte ska få en bra omsorg när de blir äldre.

I Örebro har vi moderater startat vårt förnyelsearbete och bedriver just nu en kampanj där syftet är att samla in Örebroarnas åsikter om äldreomsorgen. Vi är ute och pratar med människor och ställer följande frågor: Hur gör vi vardagen bättre för våra äldre? Hur gör vi vardagen tryggare för våra äldre? Vilka idéer har du för framtidens äldreomsorg?

Det är stora frågor som för många manar till eftertanke men vi får en hel del spontana åsikter och inspel som på ett bra sätt speglar den oro som finns idag. En man som jag träffade här om dagen sa spontant att ”Jag vill inte hamna i beroendeställning, det verkar som om samhället inte vill ta hand om äldre idag!”

Många lyfter upp ensamheten och att det måste till mer personal så att äldre får en meningsfull dag. Jag tror att detta är kärnpunkten. Hur bryter vi tristessen? Hur kan vi ordna aktiviteter så att äldre hittar gemenskap och samhörighet?

I morse rapporterade nyheterna om Carema, bonusprogram som nu tas bort och rapport om blöjor som inte byts eftersom de vill spara pengar. Helt otroligt om det är sant. Ska det få vara så att människor inte snabbast möjligt får sin blöja bytt?! Vilken människosyn har man då?

Kommunerna har ett ansvar att se till att de vårdboenden som betalas via skatten är värdiga, har ett gediget kvalitetstänk och erbjuder aktiviteter som gör det möjligt för våra äldre att ha en meningsfull vardag. I Örebro vet jag att många boenden handlas upp med kvalitet och inte bara pris.

Tryggheten är en stor fråga i Örebro just nu. Den är aktuell via det förskräckliga som har hänt på Brunnsgärdet och det är många äldre, och yngre, som vi träffar när vi är ute som pratar om det. Här spelar attityder i samhället, uppfostran och snabba insatser när människor beter sig illa en stor roll.

Många människor undviker att vara ute när det är mörkt och jag tror att mer måste göras för att lysa upp och rensa kring våra gång- och cykelvägar samt i våra parker. Om platser inte upplevs mörka kommer fler att vara i rörelse vilket gör att fler vågar sig ut.

I vår budget föreslår vi att en 24-timmarsgaranti mot trasig belysning samt åtgärder av klotter och skadegörelse. Det är åtgärder som ökar tryggheten, fler synliga poliser är en annan åtgärd i den riktningen. Vi måste ta människors oro på allvar

Andra bloggare: Kent Persson,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar