onsdag 30 november 2011

Dåliga skolor = ett svek mot eleverna

Idag skriver NA på nyhetsplast om Vivallaskolans misslyckande med att få godkända resultat. Siffrorna är dystra för denna skola som ligger i det mest segregerade området i Örebro, ja kanske det mest segregerade i hela Sverige. Ursäkterna är många för varför det inte går som det borde. Jag vet att rektorer och lärare på Vivallaskolan sliter och många gånger gör ett fantastiskt arbete.

Men det duger tyvärr inte! Vi kan inte ha en skola med så dåliga resultat – endast drygt 27 % av eleverna i Vivallaskolan hade i våras behörighet till gymnasiet – det är ett svek!

Allt för många gånger hör vi om elever som inte klarar sina mål i nian. Allt för många gånger ställs frågan varför ingen reagerat tidigare. Någon gång måste detta få ett slut.

Vi måste ha inställningen att alla elever ska klara skolans mål. Vi måste ha höga förväntningar och stötta varje elev i ”resan” genom grundskolan. Jag tycker också att vi måste föra en diskussion om att det för vissa elever kanske behövs mer tid. Det gäller att vi har metoder för att fånga upp elever som halkar efter och stötta och sporra de som har lätt för sig. Allt ska göras med respekt för den rätt som varje elev har att gå i en skola som kan anpassa sig efter deras behov.

Läraren är nyckeln, det är rätt lärare som kan göra underverk. Detta tas upp i en rapport som Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har gjort. Det gäller att vi har bra ledare = rektorer på skolorna som sporrar, stöttar och utvecklar sin lärarkår. Viktigt är att rektorerna ges tid, eller tar sig tid, att vara pedagogiska ledare och utveckla verksamheten. Med rätt ledarskap kan varje skola bli en bra skola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar