fredag 2 december 2011

Utomhuspedagogik

Hittar ett klipp från SvD, den 23/11, om utomhuspedagogik och reflekterar över hur viktigt det är att ta tillvara på olika sinnen för att främja inlärning. I Örebro har vi Naturskolan vid Naturens hus som bedriver en bra utomhusverksamhet. För många barn är det enklare att se och uppleva för att kunna ta in exempelvis matematik.

På Naturskolan kan man på nära håll lära om naturen vilket är mycket bra, skapar nyfikenhet och intresse. I Örebro, liksom på många andra håll, har Naturskolan även ett fortbildningsuppdrag för lärare och kan på det sättet sprida pedagogiken till fler. Problemet i Örebro är att resurserna inte räcker till för att alla klasser som vill ska kunna tas emot.

Vad jag också gillar i detta är att eleverna får vara ute och röra på sig. Det är bra att barn får lära i och av naturen. Jag tror starkt på naturupplevelsen och att man genom intryck kan skapa en annan förståelse än vad som går inne i ett klassrum.

Att lära sig saker och ting ute, samtidigt som man rör sig tror jag skapar ett mer glädjefyllt lärande. Det finns massor med bra övningar allt från att ”marschera in” multiplikationstabellen till att titta på smådjur i diken. Det ska vara kul att lära sig saker och jag tror att många barn inspireras genom frisk luft och att få undersöka saker i verkligheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar